De 8 største fellene for en medarbeidersamtale

Vær bevisst på hva du ønsker å få ut av medarbeidersamtalen

Les mer >>

Slik motiverer du de som ikke er motivert

Gode råd til hvordan du kan re-motiverer demotiverte medarbeidere.

Les mer >>

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.

Les mer >>

Fikk ned sykefraværet

Godt samarbeid med NAV, og systematisk arbeid, fikk sykefraværet i Holtet barnehage til å gå kraftig ned.

Les mer >>

6 gullkorn om arbeidsmiljøet

Innflytelse, meningssfullt arbeid, forutsigbarhet, sosial støtte og rettferdig belønning og krav er viktige ingredienser for et godt arbeidsliv

Les mer >>

Utviklingssamtale – med medarbeideren i fokus

Utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen som den også kalles, er et av dine fremste verktøy som leder

Les mer >>

Konflikter – trussel eller muligheter?

Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse

Les mer >>

Fokus på intervju?

En ansettelse er en så viktig hendelse for din bedrift at den fortjener all den oppmerksomheten den kan få

Les mer >>

Hvordan oppdager du tegn på utbrenthet?

Forskere ved universitetet i Umeå i Sverige har gjennom intervju med ledere og kollegaer kommet fram til typiske trekk ved personer som har tegn på utbrenthet.

Les mer >>