Barnehageforum - Kroppslig aktiv lek i barnehagen –spørreundersøkelse.

Hva tenker du om lekeslossing i barnehagen?

Har du sett hundevalper lekeslåss? Sett hvordan de jager hverandre, biter hverandre og ruller om hverandre mens de snerrer og knurrer? Lekeslåssing er en form for kroppslig lek som finnes blant mange arter i dyreriket. Også mennesket! For den som står utenfor og ser på, kan lekeslåssingen se både voldsom og dramatisk ut. Det er fordi måten lekeslåssingen foregår på kan være veldig lik ekte slåssing, sett bort fra leksignalene som sier at dette ikke er på alvor, -bare lek.

I Verktøykassa nummer 4, 2011 kunne du lese artikkelen ”Legg til rette for boltrelek!”. Artikkelen tar utgangspunkt i barns behov for kroppslig lek og hvordan dette behovet for mange barn, særlig gutter, utøves gjennom det som populært kalles vilter lek. Vilter lek er i all hovedsak grovmotorisk lek som sansemessig og kroppslig er voldsom i formen, kan medføre mye støy og foregår gjerne i samband med ulike typer ”late-som” lek (rollelek), også kalt sosial drama-lek. Dette skiller kanskje menneskets lekeslåssing fra andre arter, ved at vi kan gå inn i roller og late som vi er noe annet enn vi i virkeligheten er.

I barnehagen brukes begrepene lek og læring om hverandre. Det bygger på troen at barn lærer gjennom lek og at barn som leker sammen er en god innfallsvinkel til læring og utvikling av både kognitive, sosiale og emosjonelle egenskaper. Når det gjelder sosial dramalek eller late-som-lek (rollelek), finnes det mye kunnskap om denne i barnehagen. Dette gjenspeiler seg i omfanget av faglitteratur om emnet og plassen rolleleken har i førskolelærerutdanningen. Boltrelek og lekeslåssing derimot, finnes det knapt litteratur om på norsk og dette er en form for lek som heller ikke har fått særlig oppmerksomhet i utdanningen av førskolelærere og andre faggrupper som jobber med barn. Det er derfor grunn til å tro at boltrelek og lekeslåssing i særdeleshet, og ulike typer late-som-lek (rollelek) som innbefatter vilter lek og lekeslåssing, blir møtt med svært ulik praksis i norske barnehager.

Høgskolelektor Rune Storli ved Dronning Mauds Minne Høgskole har vært ute i flere barnehager og observert boltrelek og lekeslåssing. Han vil seinere presenter funn fra sin forskning i Barnehageforum. Nå skal han imidlertid sette i gang en spørreundersøkelse for å få bedre innsikt i personalets tanker rundt denne typen lek. Han håper flest mulig av Barnehageforums lesere som jobber i barnehagen, uansett fagbakgrunn, vil delta i denne undersøkelsen. Ved siden av å bidra til å øke kunnskapen om boltrelek og lekeslåssing i norske barnehager, kan det å delta i undersøkelsen være en fin måte å reflektere rundt egen praksis. I så måte kan deltakelse i undersøkelsen være med å øke fokus i hele personalgruppen på en type lek som for mange barn synes å være populær. Synes du dette høres spennende ut? Fortell dine kolleger om undersøkelsen så flest mulig deltar!

Svarfrist: Fredag 10. februar 2012

Her finner du spørreundersøkelsen