Barnehageforum - Foreldre for lek

I en tid hvor mange har meninger om hva barnehagen skal bruke tiden på er det ekstra viktig å holde fast ved kunnskapen om lekens betydning.

 
Å skape et godt helhetlig miljø for lek er fremdeles det viktigste av alt. I det arbeidet er foreldre en uvurderlig ressurs.
 
Har dere bare lekt i dag? Spørsmålet kom fra en mor som gjerne ville høre om barnet hadde opp- levd noe viktig, helst lærerikt. Vi hadde lekt absolutt hele dagen. Vi reddet befolkningen fra en ildsprutende drage, leget en nesten amputert fot og bygget et tårn verden aldri før hadde sett maken til – for å nevne noe. Om barna hadde lært noe viktig under- veis var vi i barnehagen ikke i tvil om. Vi må lade ordet «lek» med betydning for foreldre også, slik at de vil nikke anerkjennende neste gang vi stolt kan annonsere at vi bare har lekt… hele dagen.
 
Mange undervurderer lekens kraft. Kanskje er det skolens deling mellom læring i timen og lek i friminuttet som gjør at mange tenker at lek er frihet fra læring? Da må vi vise foreldre at det er i leken barnehagebarn gjør den seriøse læringen.

Foreldremøte for lek

Det å leke er en indre drivkraft som ligger dypt i alle mennesker. Gjennom den kan barna lære og få erfaringer de kan bygge på resten av livet. Derfor må vi bruke foreldremøtene til å snakke om lek med jevne mellomrom. Her er noen viktige punkter vi kan vise til. Med bilder og eksempler fra deres barnehage hver- dag kan det bli en viktig presentasjon.
  • Hvis barna har de rette materialene, og lekekloke voksne rundt seg, kan de gjøre oppdagelser og erfaringer innen alle fagområder mens de leker. Det er læring som sitter hele livet.
  • I lek kan barna bearbeide opplevelser og få hjelp til å opprettholde en indre balanse.
  • I leken er barna kreative. Her er det umulige mulig. De kan prosjektere og bygge, gjøre feil og prøve igjen.
  • Når barna leker, kan de få med seg en sunn livsholdning; det er barnas egen aktivitet som får ting til å skje. Oppstår det et problem, er det de selv som må finne en løsning. Når en demning brister, vil ingen av dem sette seg ned og vente på at myndig- hetene skal ordne opp.
  • Å få være med i lek er det viktigste for et barns knytning til andre mennesker. Her kan de prøve ut sosiale koder og knytte bånd. Hva hjelper det vel et barn om hun kan deklamere en rekke fakta, eller telle til tjue på flere språk, om hun aldri har tort del- ta i lek med andre og kjent vennskap og tilhørighet der?
  • Leken gir barnet mening i livet. Den er beskrevet som en mental tilstand barna søker og ønsker å være i. Den- ne tilstanden er sterkt knyttet til menneskers livslyst. Hvis vi voksne ikke forstår vårt ansvar her, kan det få alvorlige konsekvenser for barna.

 

 Vi vet ikke hva barn vil trenge av faktakunnskap, men vi vet de vil trenge ev- nen til å tenke kreativt». (Ken Robinson, forfatter og rådgiver for kunstfag i den engelske skolen).

Det motsatte av lek er ikke læring eller arbeid, det er depresjon (Stuart Brown, forsker i national institute for play, California).

 

 

FAKTA Trude Anette Brendeland er førskolelærer og driver foretaket fantasi
fantasten.no.

Hun er opptatt av å ivareta skaperevne, lek og livsglede der små og store mennesker møtes.

Hun har skrevet «Magiske samlings- stunder» og «Fortell med meg!». Hun er nå aktuell med kurset "Lekelyst". Der deler hun ideer til lek og samspill med de yngste barna i barnehagen.

Lekeminner

Barna kan farge hverdagene, livet og læringen med lekens farger. Men, i dagens samfunn er det i stor grad vi voks- ne som er med å avgjøre hvor mange farger de får i maleskrinene sine.
 
Be foreldre finne fram sine beste lekeminner fra barndommen. Hva kan de fortelle om – dukkelek på trappa, cowboy og indianere i skogen, eller hyttebygging i sengen? Mange smiler enda ved tanken på hvordan det var å være bergtatt i lekens univers. Etter å ha mimret en stund kan man spørre; Hvor befant de voksne seg i disse leke- minnene? De aller fleste vi svare at de voksne var et helt an netsted. Neste spørsmål må da bli: Hvor er dere voksne i barnas liv i dag? Svaret på det viser hvor viktig det er at vi voksne forstår hvordan vi kan skape gode lekemiljø. Vi er jo over alt! Foreldre og barnehagepersonell organiserer barnas tid, vi møblerer rommene de leker i og vi gir dem materialene å skape leken med. Tid, materialer og rom er noen av de viktigste faktorene for hvordan barn leker, hva de leker og hvor skapende, kreative og konsentrerte de kan være.

Be foreldrene finne fram sine beste lekeminner fra barndommen

Tid, materialer og rom

Å fullføre et helt lekeforløp krever at barna har tid. Da vi var små, lekte vi forløp som kunne vare over hele dager. Diskuter med foreldrene om dagens barn har samme muligheter. Kan- skje fører det til at barnehagen kutter i dagsrytmen for å gi tid til lek? Foreldrene kan vurdere om barnet trenger mer ro hjemme, ute i gata, eller hos venner. Kanskje tv og data er en leketidstyv hos noen? Det kan bety at vi også ser hvordan leken kan fortsette innenfor rutinene. To løver under bordet kan fortsette leken om maten blir servert som bytte i hulen. En stilig hytte kan få stå til morgenen etter, slik at leken kan fortsette
 
Materialene barna har å skape lek med er av stor betydning. De skal åpne for muligheter til å bygge, prosjektere eller lage late-som-verdener. Når vi vil gi barna inspirerende lekerom, strener mange av gårde til lekebutikken. Der kan man kjøpe leketøy, men ikke lek. Sammen med foreldrene kan barnehagen samle rør, planker, tastatur, stoffer, gamle kaffekanner og annet gjenbruksmateriale som hjelper fantasien og skapergleden på gli. Har foreldre oppussingsprosjekter med rester barnehagen kan få? Et rom fullt av store pappesker hjemmefra kan være langt mer spennende for kreative barn enn statiske lekeapparater i et lekeland. Foreldre og personale kan hjelpe hverandre å bli de virkelige lekelandene – med skapende muligheter som er dypt forankret i kunnskap om hvordan barn leker.
 
 
I de fysiske rommene barna leker i må det synes at vi vet hvor viktig sanseevnen er for deres læring. Ta gjerne en runde i barnehagen sammen med foreldrene og spør: Hva har barna av materialer å lage fantasifortellinger, prosjekter og eksperimenter med her? Har de rom som pirrer sansene og inspirerer fantasien? Snakk om de stedene dere fikk inspirasjon da dere selv var barn. Samle ideer, ommøbler og tilfør det som mangler.

De sosiale rommene som barna ferdes i er vel så viktige. Oppmerksomhet på vennskap og tilhørighet må vi alltid ha. Her kan foreldre også hjelpe til med å invitere barn hjem, ta dem med på opplevelser sammen og kanskje invitere andre til en og annen lekelørdag i skogen?

Dugnad for lek

Foreldre stiller med ressurser som raskt kan forvandle en barnehages fysiske lekemiljø på noen timer. Her er tre ideer som garantert vi gi barnehagen et løft:

Eventyrskog

La foreldre være med å forvandle et rom i barnehagen til en eventyrskog. Man trenger grønne gardiner, stoff- strimler med blader til å ramme det hele inn med. Barna liker også tepper på golvet eller et annet godt å sitte på. I hyllene kan man sanke og plassere kurver med elementer fra naturen – pinner, skjell, planker og klosser med litt størrelse. En skattkiste med litt juggel og et skattekart er flott. Treboller, gamle gryter og sleiver vil gi inspirasjon til rollelek. Man kan også leite i huset og samle noen kostymer og dyrefigurer som kan passe i eventyrskogen. På top- pen av det hele trenger vi en kasse med bøker med skog og natur. Inspirasjon garanteres i et slikt rom.

Stilige steiner

Jeg tror også foreldre trenger å gjenoppdage at det enkle lekemateriellet ofte er det beste. En stor kurv med steiner gir muligheter. Hvis de er glatte og gode å ha i hånden kan en kurv med slike være et vakkert innslag i en eventyr- skog. Barna bruker dem til alt fra skatter til penger og traktoregg. De kan også males og legges som fargeklatter på ute- lekeplassen. En annen flott ide er å lime og lakke fast utklipp eller klistremerker på dem. Det blir vakre fortellersteiner til lek og diktning av gode historier!

Hyttebygging med foreldre

Gi foreldre 15 stokker på et par meters lengde, noen meter med stoff, ståltråd og møbelstiftepistol. Be dem om å lage noen hytter og huler til barna. Da skal du se de henter fram prosjekterings- lysten fra sin egen barndom og skaper hytter barna vil krype gladelig inn i. Kanskje vil det føre til flere spennende hytteprosjekt i hjemmene også?

Spre kunnskapen om lek!

Barnehagenes kunnskap om lekens be- tydning må ut i verden. Gjør budskapet så tydelig at den smitter over i hjemmesfæren og barnas nærmiljø! Barna vil sette stor pris på foreldre og nabo- lag som viser at lek er viktig. Da leke- plassen i Feråsen borettslag stod grå og nedslitt var det ei jente som sukket; «Jeg tror ikke de voksne er noe glad i oss barna som bor her». Vi viser aner- kjennelse ved å verne om de stedene barna møter andre barn. På denne lekeplassen var det på tide for oss foreldre å brette opp ermene, male og reparere. Etter noen dager konkluderte hun heldigvis «Men dere var jo glade i oss likevel!»
 

Flere artikler innen Den viktige leken