Kaoslek på ukeplanen?

Med denne artikkelen ønsker jeg å rette søkelyset mot en type lek jeg mener får alt for liten plass i litteratur og praksis

Les mer >>

VINN EN KOKK TIL BARNEHAGEN!

TINE Partner og Barnehageforum – inviterer til nasjonal dugnad for mer matglede i barnehagene!

Les mer >>

Våre saltvannsfisker

Her finner du en oversikt over våre saltvannsfisker.

Les mer >>

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling

Alle barn følger samme ”skjema” i sin utvikling, selv om tempo alltid er – og skal være – individuelt. Ylva Elllneby har i boken ”Barns rett til Utvikling” laget en skjematisk oversikt over barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling.

Les mer >>

Sandkassa: Idyll og maktmisbruk

Mange ettåringer tilbringer store deler av utetiden sin i sandkassa. Men hva skjer egentlig der, og er de der frivillig?

Les mer >>

Eventyr som terapi

I eventyrene finnes det en klarhet og tydelighet som kan brukes i en terapeutisk sammenheng.

Les mer >>

Sats på de estetiske fagområdene!

Ofte blir sang og musikk brukt til å styrke tallforståelse og språkutvikling både i skole og barnehage

Les mer >>

Smart board i barnehagen - et nytt fengende digitalt verktøy

Smart Board er en interaktiv berøringstavle, der mus og tastatur erstattes med en penn eller din egen finger

Les mer >>

Hvorfor kunst i barnehagen?

Rammeplanen legger føringer for at barnehagen må la barn møte allsidige kunst og kulturuttrykk, men hva slags kunst skal barn møte?

Les mer >>