Personalet i barnehagen snakker mest med gutter

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.

Les mer >>

Den livsviktige tryggheten

De ansatte i barnehagen er kanskje de aller første tilknytningspersonene barna møter utenfor hjemmet.

Les mer >>

Sangleker

Sangleker er en populær og nødvendig aktivitet i barnehagen. Det finnes utallige varianter. BarnehageForum presenterer her en del av de mest kjente sanglekene.

Les mer >>

Handlingsplan økte bevisstheten rundt mobbing

Mobbing krever handling. Handling krever en plan. I Aremark og Mandal har de laget handlingsplaner mot mobbing i barnehagen.

Les mer >>

Stille barn som sliter

Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?

Les mer >>

Skitne barn blir oversett i barnehagen

Skitne barn med irriterende foreldre får mindre omsorg og mer kjeft en andre

Les mer >>

Å medvirke gjennom kroppen

Nina Rossholt problematiserer i denne artikkelen medvirkningsbegrepet knyttet til de yngste barna i barnehagen.

Les mer >>

Mangler vi et språk for å snakke om gråt?

Barnehagepersonalet sier én ting, men gjør noe annet når de møter gråten i barnehagen, oppdaget Nina Rossholt. Burde vi øve oss på å snakke om gråt?

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>