Prinsdalbråten barnehage, Søndre Nordstrand

«ANNERLEDESTIDEN»

Vi er nå i en situasjon som både er surrealistisk og annerledes for alle og enhver. Barn som daglig har gått i barnehagen og hatt kontakt med andre barn og ansatte opplever at vante rutiner blir brutt og at dagene ikke er som før.

Barnehagen vår er åpen for de mest sårbare barna og barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner, og fra i dag har vi tre barn som benytter sin plass. Liten eller ingen kontakt med jevnaldrende kan være utfordrende for barn, uansett alder. Den gode dialogen vi har hatt med foresatte før denne unntakstilstanden, har vært et viktig grunnlag for tillit i situasjonen vi nå står i. Siden vi ikke fysisk kan møte barn og foresatte daglig, har barnehagen valgt å ringe alle barn og foresatte ukentlig for å vise at vi tenker på dem. Dette setter de stor pris på og de forteller gjerne hvordan deres hverdag er hjemme.

Digital kommunikasjon og naturbingo

Truegroups er vår kommunikasjonsplattform, som i det siste har åpnet for muligheter til å dele mer digitalt enn tidligere. Det gir også foresatte og barn anledning til å laste opp bilder og annet tilbake til oss.

 

Barnehagen har også fått tilbakemelding av foresatte på at de setter stor pris på all informasjon, råd og lenker med tips til hjemmeaktiviteter.

 

I våre ringerunder har barna fortalt at de savner barnehagen sin, barn og ansatte som er der. Barna har blitt invitert til å sende digitale brev, tegninger m.m. til pedagogene som via Truegroups formidler

dette videre til de det gjelder. Brevene har blitt mottatt med stor glede av barna. Barnehagen har også fått tilbakemelding av foresatte på at de setter stor pris på all informasjon, råd og lenker med tips til hjemmeaktiviteter.  En av våre pedagoger har blant annet laget naturbingo som barn og foresatte kan bruke for å se etter vårtegn, og foresatte har uttrykt at de gjerne tar imot flere liknende tips.

 

Forundringspakker blir til digital kunstvegg

Vi lager nå forundringsposer til alle barn. Disse vil inneholde ulike typer av formingsmateriell som de kan lage noe av hjemme, gjerne sammen med familien. Gaveposene blir i løpet av uke 14 levert til barna på deres hjemmeadresse eller ved at de kommer til barnehagen og henter. Vi vil holde avstand, men samtidig få mulighet til å snakke med barn og foresate når vi leverer posene til dem. Vi oppmuntrer barna til å ta bilde av resultatet og sende det til oss for en digital kunstvegg som et minne fra denne rare tiden.

Barnehagen er åpen for de mest sårbare barna og barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner, og fra i dag har vi tre barn som benytter sin plass.