Bevegelsesglede og motorisk kompetanse

Små barn trenger å øve seg på helt grunnleggende bevegelser, slik som å krabbe, å gå, løpe, hoppe, hinke, slenge og kaste.

Les mer >>

Mental vekst og læring gjennom fysisk trening

Selv om Hoppenstprettbarnehagene anser seg for å ha en friluftslivprofil, og de er mye ute, har de brukt store ressurser på innearealet.

Les mer >>

Begynnende regneferdigheter

Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?

Les mer >>

Matte i barnehagen

Interessen for matematiske aktiviteter variere veldig blant barna i barnehagen

Les mer >>

Tannpuss i barnehagen

Undersøkelser viser at småbarna har fått dårligere tannhelse. Årsakene er blant annet for lite tannpuss, mange mellommåltid og mye sukker.

Les mer >>

Om identifikasjon med hijab

Med jevne mellomrom dukker det opp debatter om hvorvidt innvandrer og flyktningbarn i norske institusjoner skal ”ha rett” til å bli så like etnisk norske barn som mulig.

Les mer >>

Små barns læring i et mangfold av språk

Hvordan tilegner små barn seg språk i det moderne samfunnet, hvor ny teknologi og flerkulturelle møter er viktige elementer? I Sverige har de undersøkt dette gjennom prosjektet Det magiske språket.

Les mer >>

Svar til “Sats på de estetiske fagene”

Å satse på de estetiske fagene er nødvendig for å møte barnas måter å være og lære på

Les mer >>

Barn kan! Minestronesuppe

Denne suppen kan du lage med alle mulige grønnsaker

Les mer >>