Konflikter mellom barn

- En ressurs for barn og voksne

Les mer >>

Personlige utfordringer i samtale med barn

Utfordringer i samtale med barn om vanskelige temaer knytter seg ofte til ens egne følelser. Personlige utfordringer er derfor noe vi finner i samtaler med kollegaer og foresatte, da vi også her kan ha utfordrende følelser.

Les mer >>

Tingenes stillstand

Vi står utenfor avdeling Loppa i Brisken barnehage. Klokka er 10.27. Det er torsdag. Øyeblikket er frosset og vi kan gå inn og se.

Les mer >>

Gutter og jenter blir forskjellsbehandlet

Gutter blir oftere hjulpet med påkledning, og de får oftere kjeft

Les mer >>

Delaktighet som form och innebörd

Barns medvirkning kalles delaktighet i Sverige. Det å lese denne artikkelen gir et interesant perspektiv på vårt eget fokus på barns medvirkning.

Les mer >>

Barneperspektivet på kvalitet i barnehagen

I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?

Les mer >>

Følelsesskolen flere verktøy til følelsen lei seg

Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.

Les mer >>

Kjeft i barnehagen

Barn som har det vanskelig får mest kjeft i barnehagen

Les mer >>

Den voksne har 100 prosent ansvar for relasjonen med barn

Ingen vil protestere på at relasjonskompetanse er viktig for den som arbeider med barn. Men – hva handler det egentlig om?

Les mer >>