Barns motstand

Barns handlinger kan forstås på ulike måter alt etter hva slags teoretiske briller eller linser vi har.

Les mer >>

Vad utmärker en lärandearena där barns perspektiv hörs och syns?

I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.

Les mer >>

Læring i barnehagen

Førskolelærerne har noe ulike oppfatninger av læring, kunnskaper og innhold i barnehagen.

Les mer >>

Kognitive teorier om lek

Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek

Les mer >>

Samlingsstunden – hva er den til for?

Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?

Les mer >>

Har vi for dårlig tid på vegne av barna?

Jo tidligere jo bedre er en slags parole i vår tid. Tidlig læring, tidlig intervensjon, tidlig modning. Men kan noe av læringen også komme for tidlig?

Les mer >>

Bok: Lekelyst i barnehagen

Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi.

Les mer >>

God kvalitet krever flere pedagoger

En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger

Les mer >>

Hva er de viktigste kjennetegn ved den frie leken?

Leken bygger lekestyrke – en personlig styrke som er en måte å forholde seg til virkeligheten på, og som vi kan bære med oss og benytte oss av gjennom hele livet!

Les mer >>