Fant en arena for fortellingene mine

Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.

Les mer >>

Det digitale bildet som støtte til språkutviklingen

Det digitale bildets muligheter i barnehagen er mange.

Les mer >>

Er brukerundersøkelser riktig verktøy?

Barnehager gjennomfører brukerundersøkelser for å måle kvaliteten i barnehagen, men de gir ikke noe godt svar.

Les mer >>

Metode for å jobbe seg fram til et verdigrunnlag

Å ha et felles utalt verigrunnlag å arbeide ut i fra, gjør at personalet i barnehagen lettere føler en tilhørighet

Les mer >>

Barnehage uten grenser

En av grunnpilarene i vårt pedagogiske arbeid er at vi ikke begrenser barnas naturopplevelser. Derfor har vi ingen gjerder.

Les mer >>

Masteroppgave: Om etikk

I denne masteroppgaven tar Masterstudent Elin Holth for seg etikk i forhold til barnehageyrket. Den er både nyttig og interessant for barnehageansatte.

Les mer >>

Førskolelærer, form framtiden!

I dag er det viktigere enn noen gang at førskolelærerne viser sitt profesjonelle ansvar, slik at ikke politikere, økonomer og jurister alene får legge premissene for hva som er en god barnehage. Hva må vi gjøre for å få til denne oppgaven, og hva kan vi lære av historien?

Les mer >>

Når barna staker ut kursen

En beskrivelse av et prosjekt som ble styrt av barnas initiativ

Les mer >>

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?

Les mer >>