Barneperspektivet på kvalitet i barnehagen

I jakten på barneperspektivet er det fort gjort å gå seg bort. Hvordan får man egentlig tak i hva barna ønsker å få ut av barnehagedagen?

Les mer >>

Den livsviktige tryggheten

De ansatte i barnehagen er kanskje de aller første tilknytningspersonene barna møter utenfor hjemmet.

Les mer >>

Barnehagen kan bryte de negative mønstrene

Barnehagen kan utgjøre en forskjell, men ikke alltid. Utsatte barn trenger bevisste ansatte for å kunne bryte negative mønstre, sier professor Bente Jensen.

Les mer >>

Samtale som veiledning i livet

Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?

Les mer >>

Tolv momenter for å forebygging mobbing i barnehagen

Alle barnehager skal jobbe med å forebygge mobbing. Her følger noen konkrete tips for å komme i gang.

Les mer >>

Barns selvfølelse – og voksnes lederskap

Hvorfor oppstår det så mange konflikter mellom barn og voksne, og barn imellom?

Les mer >>

Sosial utvikling – en oversikt

Hans Vejlskov gir i denne norske oversettelsen et bredt innblikk i vårt syn på sosial utvikling. Den finnes kun på Barnehageforum.

Les mer >>

LØFT for en urolig gutt

Rolf er urolig. Sitter sjelden stille. Poden er ellers blid og hverken spytter, slår eller sykler på andre. Det hjelper lite når voksne ber 8-åringen være stille eller sitte rolig. Har du forslag til hvordan vi kan arbeide løsningsfokusert (LØFT) med denne gutten?

Les mer >>

Følelsesskolen del 8: Skam

Her fortsetter følelsesskolen, denne gangen handler det om skam

Les mer >>