Vår leketøyekspert har sett nærmere på et spennende verktøy, som er en blanding av en elektronisk lupe og et mikroskop

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.

Samlingsstunden – hva er den til for?

Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?

Les mer >>

God kvalitet krever flere pedagoger

En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger

Les mer >>

Lek på barnas premisser?

En gruppeoppgave til bruk i kollokviearbeid, personal- eller avdelingsmøter.

Les mer >>

De fleste barn trives i barnehagen, men noen gjør det ikke

Kjeld Rasmussen fra Dansk Pædagogisk Forum og Udviklingsforum skriver her om trygge og utrygge barn i barnehagen.

Les mer >>

Læring i barnehagen

Førskolelærerne har noe ulike oppfatninger av læring, kunnskaper og innhold i barnehagen.

Les mer >>

Den deltakerstyrte lekens viktigste kjennetegn er åpenhet

Jeg bruker ikke begrepet fri lek fordi det på mange måter er misvisende. Der er ikke snakk om å være fri, men om et sted for å skape noe.

Les mer >>

Ulike læringssyn

Hvilket læringssyn har du? Er du bevisst ditt eget syn? Les artikkelen og du blir kanskje klokere på det.

Les mer >>

Vad utmärker en lärandearena där barns perspektiv hörs och syns?

I Sverige er de også opptatt av barns medvirkning og barneperspektivet. Ingrid Pramling Samuelsson ser dette i sammenheng med læringsmiljø.

Les mer >>

Mange innfallsporter til læring

Forfatteren trekker frem noen stemmer fra nyere forskning for å belyse emnet læring og understreker viktigheten av at vi reflekterer over våre egne måter å jobbe på i forhold til barns læring.

Les mer >>