Barnehageforum - Hjelp de nye lederne på vei

Praktiske startproblemer, kollegial ensomhet og uklar autoritet bidrar til å gjøre den første tiden som leder vanskelig

Synlig oppbakking og oppsøkende sparring vil gjøre en viktig forskjell.

Det er alltid krevende å begynne i en ny jobb, og når det til og med er ens første jobb som leder, er det mye å holde styr på – både praktisk og mentalt. Dette er de fleste nye ledere selvfølgelig forberedt på når de starter i den nye jobben. Allikevel er det en mengde med ting som kommer litt overraskende for de fleste.

En undersøkelse Veksthus for Ledelse har gjort, viser at mange nye ledere opplever sin lederdebut som unødvendig vanskelig. Det gjør det ikke bare vanskeligere for dem å bevise deres verdi som leder, i verste fall så mister de lysten til å være leder. Men med den rette hjelpen kunne flere nye ledere raskere funnet seg til rett og kommet i gang med sin ledergjerning.

7 råd til hvordan du kan hjelpe den nye lederen

  1. Introduser den nye lederen ordentlig til jobbens innhold og rutiner. Skap en personlig kontakt mellom lederen og nøkkelpersoner, som kan støtte med den kunnskapen om administrasjon, drift og kutymer.
  2. Tilby den nye lederen personlig støte til å holde fokus på ledelsesutfordringene – for eksempel i form av en dedikert mentor. Det skal være en oppsøkende og likeverdig sparrings- og dialogpartner – ikke bar en som passivt er til rådighet.
  3. Vis tillit og støtt den nye lederen – og sørg for at støtten er synlig for omverden og medarbeiderne. De må kunne se at det er positive forventninger til den nye lederen. Denne støtten er spesielt viktig når man ennå ikke har en veletablert autoritet og en ledelsesmessig plattform.
  4. Knytt de nye lederne til et ledernettverk – enten på tvers av organisasjonen eller med ledere fra andre organisasjoner.
  5. Bidra til å bygge opp et tillitsfullt ledelsesrom hvor den nye lederen føler seg trygg ved å lede. Signaliser tydelig at lederne i kommunen ikke etterlater hverandre med problemer. At man har rett og plikt til gjensidig å oppsøke sparring med hverandre om stort og smått.
  6. Sørg for en systematisk introduksjon til og opplæring i de administrative rutiner.
  7. Vurder å lette lederens administrative byrder, det kan for eksempel skje ved å bruke andre medarbeidere til å løse noen av de administrative oppgavene for en periode.