Barnehageforum - Optimisme – ja takk?

Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte

Er optimisme naivitet?

Dersom du er en person som fokuserer på optimisme kan du bli sett på som en virkelighetsfjern “Polyanna”-person(1) med lettvinte løsninger, for i følge en del mennesker er jo virkeligheten negativ. For å sitere en tidligere ansatt etter et innlegg på personalmøte hvor jeg fokuserte på muligheter og løsninger: ”Men det er jo noe dritt da…”. Det er ikke alltid lett å få med seg alle på en løsningsfokusert tilnærming. Og i denne situasjonen var det åpenbart at hun til dels hadde rett dersom jeg isolert sett så på noen konkrete fakta. Men kunsten å se optimistisk på ting handler i stor grad om fokus. Hva velger du å fokusere på nå? Ser du vanskelighetene i enhver anledning, eller ser du muligheten i alle vanskeligheter?

I tillegg kan det jo oppleves som provoserende for noen å ikke få lov til å KMM, ”kos(e) med misnøyen”. Men optimisme er langt å foretrekke. Det er en emosjonell ferdighet og et kraftig verktøy som kan hjelpe deg i ditt personlige liv, og gi deg fortrinn i arbeidslivet. Optimisme kan forbedre produktiviteten, forbedre arbeidsmoralen, og løse eller forhindre konflikter. OG ikke minst, optimisme kan erverves og læres.

 (1) Polyanna syndromet – positiv tenkning – i en overdreven grad, som er i utakt med virkeligheten. Polyanna syndromet beskriver noen som ser ut til å alltid være glad for noe, å være positiv, uansett hva slags omstendigheter de møter.

Fordeler med optimisme

Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte.  Ta lederskap, for eksempel. Når det gjelder det å lede organisasjoner er det spesielt viktig med optimisme. Effektive ledere har en transformerende effekt på sine ansatte. De har muligheten til å  overbevise andre om at de har evnen til å oppnå nivåer av ytelse ut over det de trodde var mulig. De er i stand til å beskrive et optimistisk og oppnåelig syn på fremtiden for sine ansatte og kan påvirke dem fra en ”sånn gjør vi det her-holdning" til en ”hvordan kan dette gjøres bedre-holdning". Warren Bennis hevder at optimisme er en av de viktigste tingene folk trenger fra sine ledere for å oppnå positive resultater. ”Hver eksemplarisk leder som jeg har møtt har det som synes å være en uberettiget grad av optimisme - og det genererer energi og engasjement som er nødvendig for å oppnå resultater."  Et viktig ord å merke seg her er uberettiget. Graden av optimisme er ikke styrt eller påvirket av opplevde realiteter. Den er valgt og iboende.

Hvor kommer så optimisme fra?

Er vi født med det eller er det lært? For noen heldige kommer det naturlig. Den gode nyheten for oss andre som ikke har det naturlig, er at optimisme er en ferdighet som kan læres og praktiseres. På slutten av artikkelen får du noen strategier som kan hjelpe deg på veien, og som gir deg muligheten til å hjelpe andre som har diagnosen innbitt pessimisme. Tenk nå på det motsatte av optimisme-, pessimisme og dens effekt på enkeltmenneskers og organisasjoners kreativitet og evne til å ta utfordringer. ”Men det er jo noe dritt da…..”,  ”Det har vi prøvd før, det nytter ikke…”, ”det kommer ikke til å gå…”Pessimisme er destruktivt, skaper ingen arbeidsglede, og forsurer hverdagen. For å skape nye løsninger, se muligheter, tørre å ta sjanser, og oppmuntre andre til å prøve nye ting og forbedre prosesser, er det god hjelp å finne i optimisme.

Mange studier viser i tillegg at en annen bieffekt av positiv holdning og væremåte er bedre mental og fysisk helse og et lengre liv. (Aging Well: Surprising Guideposts to a Happier Life, Dr George E Vaillant) En klassisk vinn-vinn situasjon der altså.

Hva kjennetegner en optimist?

Dr Martin E Seligman, tidligere president i American Psychological Association og professor i psykologi ved University of Pennsylvania, har viet tiår å studere optimistiske mennesker og hevder at optimister har tre trekk felles: De ser motgang i livet som midlertidig, spesifikke og eksterne, det vil si, at det ikke bare er deres skyld, i motsetning til pessimistene som ser på motgang som uforanderlig, gjennomgripende, og mer personlig. I møte med tilbakeslag, utfordringer eller vanskelige jobber, vil en pessimist sannsynligvis gjøre det dårligere enn forventet, og til og med gi opp, mens optimistene vil holde ut. Optimismen er derfor også en viktig komponent for prestasjonsnivået, og er spesielt viktig i tider med kaos, endring og turbulens. De som har et optimistisk syn vil tilpasse seg utfordringene, vil være mer proaktive og utholdende, og vil ikke sannsynligvis ikk gi opp.

Her er noen strategier du kan vurdere i arbeidet med å bli mer optimistisk eller i å hjelpe andre som lider av pessimisme:

  1. Unngå negative miljøer. Hvis dette ikke er realistisk, gjør alt for å søke selskap med positive personer i organisasjonen. Hold deg unna kroniske klagere i størst mulig grad. Dersom du må gå på obligatoriske møter i ”Sutre og klageforeningen”, bør du mentalt forlate stedet og ikke være til stede med hodet ditt. Fokuser heller på spennende utfordringer og hvordan du kan løse disse.
  2. Verdsett dine sterke sider. Nøkkelen til høy prestasjon og lykke er å bruke dine sterke sider, ikke fokusere på svakhetene dine. Fokuser på hva du gjør bra. Tenk som Nils Arne Eggen: Dersom du har en fyr som er god til å skyte med venstrebeinet, bør han trene mer på akkurat det. Da blir han ekstremt god til dette. Dersom alle trener på/gjør det de er dårlige på, får du et team hvor alle er middels gode til alt. Alle trenger ikke kunne alt. Utnytt ressursene og styrkene til medarbeiderne dine.
  3. Gi deg selv personlig og faglig påfyll ved å lese inspirerende materiale daglig. Dette kan være forskjellig fra person til person. Noen blir inspirert av sitater, andre ved å lese artikler av flinke mennesker innen sitt fagfelt. På generelt grunnlag bør du styre unna tabloider og ”nyheter”. Sjelden noe motiverende å hente derfra.
  4. Håndtér eller ignorer det du ikke kan endre. Når du møter tilbakeslag, identifisér hva du kan endre, og prøv proaktivt å finne måter å gjøre noe med det.
  5. Lær å reframe. Dette innebærer å bevisst skifte perspektiv og lete etter det skjulte positive i en negativ situasjon. Still deg selv de viktige tre spørsmålene: Hva fokuserer jeg på nå? Hvilken mening gir jeg dette? Hva skal jeg gjøre med denne informasjonen? (fra artikkelen: Bruk av mentalt antivirus 2011, barnehageforum)
  6. Tilpass språk og perspektiv. Tenk hvordan en enkel endring i språket du bruker kan gjøre en forskjell for perspektivet og holdningen din. Sier du ofte:  "ja, men ...." i respons til dine samtalepartneres forslag? Dette "men" genererer automatisk negativitet og legger det positive du evnt. sa i begynnelsen av setningen dødt. Et enkelt skifte til "ja, og ..." kan gjøre en positiv forskjell. 
  7. Bli kjent med din holdning i møter. Er du kjent som "djevelens advokat", den som er rask til å skyte ned andres ideer? Vær mer avventende og lyttende. Vær undrende og nysgjerrig. Ta ordet sist. Det at det ikke lyktes forrige gang betyr ikke at forslaget er dårlig i den nye konteksten. Faktorer kan ha endret seg siden forrige forsøk. 
  8. Fokusér på ting utenfor deg selv.  På viktige personer i livet ditt, på gjøremål og prosjekter som gir deg positiv energi. Bertrand Russell sa en gang at den raskeste måten vi kan gjøre oss ulykkelige på er å kontinuerlig fokusere på oss selv.
  9. Støtt opp under en kultur for optimisme. Dette er spesielt viktig når du er ansvarlig for andre mennesker på jobb. Forvent at folk vil lykkes. Selv når de av og til mislykkes i å oppnå det de ønsket å gjøre, oppmuntre dem slik at de kan takle den neste utfordringen. Tenk LØFT (løsningsfokusert tilnærming).
  10. Dyrk spontanitet. Dropp alle planene dine en gang i blant. Spontanitet innebærer som oftest en forventning om å ha en hyggelig opplevelse og hjelper på humøret

"En pessimist ser vanskelighetene i enhver anledning, en optimist ser muligheten i alle vanskeligheter" (Winston Churchill)

ØV deg på å se muligheter. I tillegg kan du etablere en ordning etter en idé av Ben Furman.

Merk hovedinngangen med ”inngang for optimister. Pessimister må bruke inngangen bak huset” Sørg så for at bakdøren alltid er forsvarlig låst.

Litteratur:

Warren Bennis, 2003: On Becoming a Leader: The Leadership Classic, Basic books.

George E. Vaillant , 2003: Aging Well: Surprising Guideposts to a Happier Life from the Landmark Harvard Study of Adult Development, Little Brown and Co.

Martin E. P. Seligman, 2006: Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life, Pocket books.