Tilbakemelding fremmer et innovativt arbeidsmiljø!

Konstruktive tilbakemeldinger er viktig for nyskaping og motivasjon. Det høres enkelt ut, men hvor gode er vi på å gi og ta imot tilbakemelding? Sier du takk og lar det synke inn når du får positiv tilbakemelding? Og når du får kritikk?

Les mer >>

Relasjonell koordinering

Det holder ikke at dine medarbeidere er flinke i sitt fag, hvis de ikke kan samarbeide.

Les mer >>

Ta pauser når du snakker til en forsamling

Understrek ditt budskap ved å være stille noen sekunder!

Les mer >>

Tidstyver i barnehagen

Mindre tid til direkte arbeid med barna bekymrer de ansatte i Alna bydel i Oslo

Les mer >>

Har du ansatt en klager?

Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?

Les mer >>

Barnehagens rom: Kontoret

Av barnehagens mange rom, er rommene med barn de aller viktigste. Men hva med kontoret? Hvordan skal det se ut, hvordan skal det fungere, og hva skal det signalisere?

Les mer >>

Positiv psykologi gir mindre sykefravær

Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.

Les mer >>

Ledere som setter spor møter motstand

Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.

Les mer >>

Gruppeoppgave: Språklige misforståelser

Denne oppgaven kan brukes i personalgruppen, kollokviegruppen, i klassen eller som grunnlag for selvrefleksjon.

Les mer >>