Barnehageforum - Fokus på intervju?

En ansettelse er en så viktig hendelse for din bedrift at den fortjener all den oppmerksomheten den kan få

Mange jobbsøkere går på kurs for å lære å skrive søknader og i å være i jobbsamtaler. Det gjør at de kjenner godt til spill og regler i en slik samtale. Dette stiller større krav til forberedelser, slik at samtalen ikke kommer ut av kurs.

De fleste jobbsøkere kjenner til spillet og skriver søknader som flyter godt og som er så korrekt at det grenser til perfeksjonisme. De har kanskje tatt kurset om hvordan de skal gjøre det, eller de har lånt en søknad fra en som har kommet til samtale.

Mange kandidater er derfor i forkant med hva som skal skje under en jobbsamtale. De er oppriktig interesserte søkere som har satt seg inn i virksomhetens grunnleggende profil, og de har gode innstuderte svar på oftest stilte vanskelige/lure spørsmål.
Derfor må du som arbeidsgiver i tillegg til å sette deg godt inn i søknaden og CV, også forberede deg godt på hva du vil spørre kandidaten om. Det kan være nødvendig for å komme ut av et fasadespill og inn på hvem søkeren virkelig er.
Det tar tid og derfor har Lederweb utarbeidet en struktur for hvordan en jobbsamtale kan forløpe, og en rekke spørsmål som du kan bruke som inspirasjon til jobbsamtalen.

Struktur for jobbsamtalen:

Innledningen på jobbsamtalen er viktig for å få kandidaten til å åpne seg. Under jobbsamtalen reagerer folk forskjellig. Noen er nervøse og fåmælte, andre eksploderer i en talestrøm.
Som vert er det din rolle å sørge for å skape en stemning som du finner passende for intervjuet. Hvis kandidaten er nervøs kan det kanskje være en god ide å starte med to minutters smalltalk.

 • Ønsk velkommen og si takk for søknaden
 • Gi en kort presentasjon av dere selv og organisasjonen
 • Forklar konkret om de oppgaver som jobben inneholder

Om søkeren

Det viktige for dere er å finne ut av hva søkerens faglige og personlige kvalifikasjon er – hva rommer søkeren som helhet? Kandidaten skal både oppfylle de faglige krav samtidig som vedkomne skal kunne inngå i de eksisterende relasjoner på arbeidsplassen. Har du laget en kompetanseprofil eller en jobbanalyse, så støtt deg til dem.

 • Be søkeren å presentere seg selv; hvem er du og hva har du i din faglige ryggsekk?
 • Hvorfor søker du jobb hos oss? Hva er det ved stillingsutlysningen som tiltrekker deg?

Spesifikt til søknaden

Vis at du har satt deg inn i kandidatens søknad og CV. Det signaliserer at du tar kandidaten seriøst og at dere arbeider målrettet.
Finn ut av hvorfor kandidaten vil slutte i sitt nåværende jobb, eller hvorfor han/hun ikke har jobb. Hvilke arbeidsoppgaver er det søkeren liker å utføre – matsjer de rent faktisk med deres behov og den utlyste stillingen?

 • Still spørsmål til søknaden. ”Du skriver….Kan du utdype det?
 • Still spørsmål til hvilke jobboppgaver søkeren liker. ”Vedrørende tidligere/nåværende jobb; Hva gjorde du der? Hva liker/likte du best ved den jobben?”

Mer personlige spørsmål

Jobbsøknader inneholder som regel mange av de samme elementene omkring selvstendighet, initiativ osv. Prøv å utfordre søkeren på noen av de frasene, og finn ut av om det er noe i det.
Be gjerne kandidaten om å beskrive scenarioer eller episoder. Tenk over om søkerens personlighet vil være en god matsj med de kollegaer som han/hun skal arbeide sammen med.

 • Hva skal til for at du fungerer optimalt og får suksess med det du gjør?
 • Du skriver i din søknad at du er selvstendig, god til å ta initiativ og strukturert. Hvordan? Beskriv konkrete situasjoner?
 • Hva vil du kunne bidra med av personlige egenskaper i vår organisasjon?
 • Hvor henter du din energi?

De videre spørsmålene

Hvis du skal ansette personene er det viktig at han/hun også har et perspektiv i ansettelsen. Det kan for eksempel være trygghet eller karriere. Derfor er det interessant å finne ut av hvordan søkeren ser framover i forhold til sin jobb. Er de fremtidige ønsker langt fra det dere kan tilby?

 • Hva vil du helst arbeide med på lang sikt?
 • Hvordan kan du bruke jobben i forhold til det du ønsker å arbeide med i framtiden? Eller i din personlige utvikling?

Avrunding av samtalen

Når samtalen skal avrundes er det opplagt å la kandidaten komme på banen. Ofte vil han/hun ha forberedt et par obligatoriske spørsmål til organisasjonen, arbeidsdagene eller lignende – men det kan også være at kandidaten har noe spennende eller overraskende å bidra med.
Det er din rolle som leder å fortelle om deres neste trekk i det videre forløp for ansettelsesprosessen. Spør kandidaten om det er noe de gjerne vil tilføye, som ikke er blitt berørt i løpet av samtalen.
Spør om det er forhold ved jobben eller organisasjonen kandidaten ønsker å få utdypet

 • Spør om hvilke forventninger kandidaten har til jobben
 • Forklar det videre forløp – for eksempel at det er 5 stykker som skal til samtale og at det er samtalerunde 2 osv.
 • Presiser når du vil komme med en tilbakemelding.