Barn med ryggmargsbrokk

Hva er ryggmarksbrokk, og hva kan barnehagen gjøre for å legge til rette for barn som er rammet?

Les mer >>

ADHD - Et UFAprosjekt

ADHD hos førskolebarn er nok mer utbredt en vi kjenner til. Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt dette.

Les mer >>

Fakta om ADHD

Vi vet mye. I skrivende stund er det 10 241 vitenskapelige artikler om ADHD på den store medisinske databasen til USA’s National Library of Medicine og National Institutes of Health.

Les mer >>

Hva er tics?

Tics er en del av Tourettes Syndrom og kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser og verbale ytringer.

Les mer >>

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne

I dette temaheftet finner du informasjon om rettigheter, planlegging og gjennomføring av opplegg i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.

Les mer >>

Funksjonshemmet

Hva innebærer begrepet "funksjonshemmet"? Hva er den historiske bakgrunnen for begrepet?

Les mer >>

Barn med Angelmanns syndrom

Angelmanns syndrom har forvirret forskere og foreldre i mange år. På grunn av manglnde kunnskap har mange fått mangelfull eller feil behandling.

Les mer >>

Barn med Angelmanns syndrom

Angelmanns syndrom har forvirret forskere og foreldre i mange år. På grunn av manglnde kunnskap har mange fått mangelfull eller feil behandling.

Les mer >>

Litt om blinde og svaksynte barn i barnehage

Å ha et sterkt svaksynt eller blindt barn i barnegruppen gir noen utfordringer. Her skriver Tone Rebbestad om hvordan du kan legge forholdene til rette for barnet

Les mer >>