Snakk om de minste!

Dette er en gruppeoppgave til bruk på personal- eller foreldremøter.

Les mer >>

Følelsesskolen del 6 – Ro

Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.

Les mer >>

Barnehagen kan bryte de negative mønstrene

Barnehagen kan utgjøre en forskjell, men ikke alltid. Utsatte barn trenger bevisste ansatte for å kunne bryte negative mønstre, sier professor Bente Jensen.

Les mer >>

Ja, vi elsker livsgleden i leken!

Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen

Les mer >>

Hva er en følelse? - Følelsesskolen – del 1

Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.

Les mer >>

Sov så godt…

Av og til har jeg lurt på om det drysses magisk søvnpulver over vognrekka langs ytterveggen i barnehagen. Hvordan er det mulig for barna å finne ro på denne linjen av vogner, gjerne med nær distanse til ivrige trehjulssyklister som svisjer forbi med høylytte hvin?

Les mer >>

Små barns vennskap

Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.

Les mer >>

Barnehagevettregler

Her følger noen gode komprimerte råd til barnehageansatte. Følger du disse, er det gode sjanser for at barna opplever et utviklende sosialt miljø.

Les mer >>

Kan vi snakke med barn om alt?

Er det virkelig mulig å snakke med barn om alt? Vi kan snu litt på spørsmålet og spørre om vi tør å la barn snakke om alt?

Les mer >>