Landsdekkende undervisningsopplegg om likestilling

Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.

Les mer >>

Samtalene i barnehagen

Hvordan støtte de yngste barnas deltakelse i samtaler?

Les mer >>

Har Fredrikstad kommune glemt førstespråkets betydning?

Midlene som er tilgjengelige for oss står ikke i samsvar med oppgavene vi er pålagt å utføre

Les mer >>

Omsorg er mer enn omsorg

Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.

Les mer >>

Ikke så vanskelig som vi tror

Mange barnehageansatte bærer på en bekymring for et barn, men utsetter de vanskelige samtalene med barnet og foreldrene. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det?

Les mer >>

Uterommet og språkutvikling

Barn som har vanskeligheter med å konsentrere seg i et innemiljø får lettere utløp for sin kreativitet og energi når rommet utvides og flyttes ut.

Les mer >>

Oppdragelse, pedagogisk dokumentasjon, lek og demokrati

Forfatteren argumenterer for pedagogisk dokumentasjon som viktig virkemiddel i en oppdragelse til et demokratisk samfunn.

Les mer >>

Er det jentene som skal endres?

Hvordan ivaretas likestllingsarbeidet i barnehagene?

Les mer >>

Barns medvirkning utfordrer

Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?

Les mer >>