Når foreldre er kritiske på foreldremøter

Foreldremøtet er en enestående sjanse for ledelsen og de ansatte til å presentere barnehagen på en faglig og vennlig måte

Les mer >>

Begynnende regneferdigheter

Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?

Les mer >>

Noen momenter om foreldresamarbeid i rammeplan for barnehagen

Hva har den nye rammeplanen å by oss i forhold til det viktige foreldresamarbeidet? Er det noen vesentlige endringer i forhold til den gamle, vi bør merke oss?

Les mer >>

La være å øve på tall og bokstaver

Høytlesing er kanskje den viktigste starten på leseprosessen.

Les mer >>

Dagens foreldre bruker mer tid på barna

Flere eksperter mener dagens foreldre møter forventninger om en stadig mer aktiv foreldrerolle. De er mer engasjert i barnas små og store gjøremål.

Les mer >>

5-åringer fortjener bevisste voksne!

5-åringer er ikke like. Derfor må de møtes med ulikhet. Og hverdagen de møter i barnehagen må gir rom for mestring. Derfor må tilbudet til 5-åringene omfatte mangfold og bredde både i mål, innhold og aktiviteter.

Les mer >>

Hva er lurt og hva er lov? - (artikkel 3)

På datamaskin eller nettbrett er det enkelt for barna å skape digitale kunstverk av egne bilder.

Les mer >>

Hvem får snakke hvor?

På skolen bruker læreren 2/3 av taletiden i klasserommet. Av den resterende tiden får gutter 2/3 og jentene 1/3

Les mer >>

En likestilt barnehage

I en likestilt barnehage vil alle barn bli møtt på en likeverdig og respektfull måte

Les mer >>