Kommunikasjon - slik vinner du e-postkrigen

Bidra til å skape en bedre e-postkultur, dette gagner alle og det reduserer antall e-post i innboksen

Les mer >>

Å jobbe med en medarbeider du ikke liker

De klager på alt, går alltid på tvers av felles regler, og de er ofte påtrengende og har gjerne et oppblåst ego

Les mer >>

Viktige spørsmål før endringsprosesser igangsettes

Hvilken visjon står bak endringene? Hvilke utfordringer vil vi møte? Denne artikkelen presenterer 11 fokusområder, som er avgjørende i ledelse og kommunikasjon av en organisasjon som skal gjennom endringsprosesser.

Les mer >>

Barnehagens rom: Kontoret

Av barnehagens mange rom, er rommene med barn de aller viktigste. Men hva med kontoret? Hvordan skal det se ut, hvordan skal det fungere, og hva skal det signalisere?

Les mer >>

Vurderingsområder

Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?

Les mer >>

Kunnskapsbasert tiltak for å bedre kvaliteten

I denne kommentaren ønsker vi å presentere forslag i Brennautvalgets rapport.

Les mer >>

Ord du som leder bør unngå å bruke

Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere

Les mer >>

Hvordan skape flow på arbeidsplassen?

Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med

Les mer >>

Hvordan skape engasjerende møter?

Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien

Les mer >>