Ta regi på pessimisten

Å være leder for eller samarbeide med en pessimist kan være en krevende og frustrerende opplevelse

Les mer >>

Prosjekt "tid" - hva bruker vi tiden vår til i barnehagen?

Trollskogen naturbarnehage stiller spørsmål ved tidsbruken i egen barnehage

Les mer >>

Kartlegging av barnehagens som organisasjon

Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.

Les mer >>

Unngå å stresse dine medarbeidere unødig

Glemmer du å rose dine medarbeidere, eller har du problemer med å delegere?

Les mer >>

Hvordan skape engasjerende møter?

Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien

Les mer >>

Å lede i motvind

Som leder må du bruke andre stratergier når du skal lede dine medarbeidere gjennom vanskelige tider

Les mer >>

Viktige spørsmål før endringsprosesser igangsettes

Hvilken visjon står bak endringene? Hvilke utfordringer vil vi møte? Denne artikkelen presenterer 11 fokusområder, som er avgjørende i ledelse og kommunikasjon av en organisasjon som skal gjennom endringsprosesser.

Les mer >>

Forslag til spilleregler for en idedugnad

På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.

Les mer >>

Ledere kan lære av sine helter

Din hverdag og dine utfordringer er ikke så ulik det dine helter befatter seg med

Les mer >>