Hva er viktig å spørre om når du innhenter referanser?

Hvordan stiller du de riktige spørsmålene slik at du får ansatt rett person når du skal innhente referanser?

Les mer >>

Fokus på intervju?

En ansettelse er en så viktig hendelse for din bedrift at den fortjener all den oppmerksomheten den kan få

Les mer >>

Rekruttering

Hva trenger din personalgruppe? Det er ikke sikkert at det umiddelbare inntrykket gir det rette svaret. Å bruke tid på en grundig og utforskende intervju og ansettelses-prosess kan gi høy gevinst.

Les mer >>

Skaper gratis pizza varig motivasjon?

Det finnes mange metoder ledere kan bruke for å oppnå resultater på arbeidsplassen

Les mer >>

De 8 største fellene for en medarbeidersamtale

Vær bevisst på hva du ønsker å få ut av medarbeidersamtalen

Les mer >>

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.

Les mer >>

Rekruttering og ansettelser

Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess

Les mer >>

Hvordan rekrutterer dere personale?

Et godt fagmiljø, nettverk og ivaretagelse av egne ansatte er virkemidler i rekrutteringen av personale til barnehagene

Les mer >>

En oppskrift på godt arbeidsmiljø

Systematisk arbeid med enkle, viktige tiltak i hverdagen, og stor vekt på sosialt miljø og positive tilbakemeldinge

Les mer >>