Hvordan snakke med barna om koronakrisen?

Magne Raundalen spesialist i klinisk psykologi og med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner har disse rådene når du skal snakke med barn om koronakrisen