Magne Raundalen spesialist i klinisk psykologi og med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner har disse rådene når du skal snakke med barn om koronakrisen

For de fleste friske voksne er det ikke farlig å være ute på jobb, fordi de fleste får ganske lett corona-sykdom og den friske kroppen klarer det godt.

Magne Raundalen
Klinisk psykolog

 

HOVEDBUDSKAP TIL BARNA NÅ NÅR ALT HETER KRISE

 1. Coronaviruset er ikke farlig for barn flest. De fleste barn blir bare litt syk, og mange blir ikke smittet i det hele tatt. Likevel må vi si til barna at de må være fornuftige og høre på det voksne sier. Om å vaske hendene ofte, hoste i armkroken og andre ting. Dette fordi de kan smitte andre som ikke tåler sykdommen så godt som dem.
   
 2. For de fleste friske voksne er det ikke farlig å være ute på jobb, fordi de fleste får ganske lett corona-sykdom og den friske kroppen klarer det godt. Foreldrene dine går det bra med! Det gjelder de aller fleste. De som føler at de blir veldig dårlige og de som har andre sykdommer fra før som blir verre, de får hjelp på sykehuset.
   
 3. Hvorfor snakker alle om krise hele tiden? Det gjør de fordi corona kan være veldig farlig for de som allerede har alvorlig sykdom av forskjellig slag, spesielt de som har lunge- og hjerteproblemer og samtidig er gamle med svakere kropper.
   
 4. Hvis mange av de som blir veldig syke av coronaviruset må på sykehus samtidig, er det ikke plass til alle. Da kan de ikke få hjelp, og da kan de dø. Det er det som kalles KRISE.
   
 5. Ett spørsmål som det ikke blir snakket nok om, er hvordan kontakten mellom barn og gamle og syke skal bli tryggest mulig. Alle barn er jo barnebarn! Det viktigste er at de gamle ikke blir smittet. Hvordan dette skal skje, er de voksnes ansvar. Aldri barnas. Vi må snakke om det på en fin måte. At det handler om å være glad i hverandre i en krisetid.