Barnehageforum - Improvisasjon – lederverktøyet du aldri vil legge fra deg!

Du har helt sikkert sett dem, og du er kanskje en selv – En super kollega. En kollega som alltid leverer i tide, kommer tidsnok på jobben, er kompetent til å utføre jobben hen er satt til og som du kan stole på at gjør det som er avtalt.

Det er godt å ha slike kollegaer. Som leder er vi helt sikre på at du ønsker å heve dette enda et hakk. Vi er sikre på at du ønsker å bli, og bidra til å utvikle Superkollegaer

Et viktig utgangspunkt for å få til dette, er å ha som grunnleggende utgangspunkt at dine kollegaer vil deg vel med sine handlinger og uttalelser. Denne grunnholdningen tar du med deg når du så begynner å gjøre de andre enda bedre enn de allerede er. Når flere, gjerne alle i kollegiet, aktivt går inn å for å gjøre de rundt seg gode, vil spiralen for ditt team raskt peke bratt oppover. God ledelse handler også mye om å gjøre de andre gode. Uten å gi en endelig definisjon på ledelse, mener vi ledere skal sørge for at en gruppe mennesker utfører en rekke handlinger, for å oppnå gitte mål. Det handler om organisering, gjennomføring og ansvar. Og ikke minst handler det om å få «gjengen sin» til å fungere best mulig sammen. For mange er det også i denne samhandlingen mye av utfordringen som leder ligger.

 

«Nå er det viktig å presisere at improvisasjon er noe helt annet enn du mest sannsynlig tenker.»


Samhandling er enkelt når alt «flyter», alle er enige og gjør det som er avtalt. Utfordringene oppstår gjerne idet gruppen som skal samhandle består av ulike folk med ulike meninger. I frustrasjonen kan tanker som «Hadde alle vært som meg», dukke opp. Ikke for å ta fra deg motet, men dette vil nok ikke føre deg frem til de beste løsningene. Det som virkelig vil hjelpe, er verktøy for å øke effekten av og gleden ved samhandling.  I boken «Superkollega» introduserer vi samhandlingsverktøyet vi mener er det definitivt beste, morsomste og mest effektive tilgjengelig – improvisasjon!

Nå er det viktig å presisere at improvisasjon er noe helt annet enn du mest sannsynlig tenker. Det kan hende at du, som mange andre, tenker at improvisasjon brukes for situasjoner hvor man ikke er helt forberedt, og som en «der-og-da-løsning» man tyr til i mangel av god forberedelse. Leder av utdanningsforbundet, Steffen Handal skriver i sin artikkel i Utdanning i april 2020, om musikeren Bjørn Alterhaugs artikkel om usikkerhet og improvisasjon, at improvisasjon kommer fra det latinske ordet improvisus, som på norsk betyr; ikke før sett eller uforutsett. Er det noe ledere må håndtere, så er det situasjoner som er uforutsette. Alterhaug skriver at improvisasjon handler om å være meget godt forberedt gjennom nøye og målrettet praktisk og teoretisk trening. Improvisasjon er en grundig forberedelse til å mestre det uventede. Skal du klare det må du være svært nærværende, skjerpet og årvåken. Med andre ord – være ganske langt unna det å ty til lite gjennomtenkte «der-og-da-løsninger».

 

 

I all improvisasjon er det en forutsetning at de som improviserer sammen virkelig kan faget sitt. Musikerne må mestre sitt instrument, slik kokkene virkelig må kunne matlaging for å kunne improvisere på kjøkkenet. Improvisasjon i vår sammenheng handler om hverdagen – om det å gjøre noe sammen, kommunisere og finne frem til gode løsninger i ulike situasjoner, og ikke minst sørge for å gjøre hverandre gode underveis i prosessen. Det fine er at samhandling er noe vi mennesker gjør hele tiden. På jobben og i livet generelt. Derfor sier vi at du allerede mestrer «faget». Du har levd ditt liv i mange år, du kan jobben din, og dermed er du «good to go»!

I boken «Superkollega» presenterer vi syv prinsipper som vil være med på å gi samhandlingen i din organisasjon et skikkelig løft. Det første prinsippet vi vil trekke frem her heter «Ja, og», og er et av de mest kjente prinsippene for improvisasjon verden over. Det er satt sammen av to små ord, som hver seg er med på å gi enorm effekt.

 

I all improvisasjon er det en forutsetning at de som improviserer sammen virkelig kan faget sitt.

 

La oss starte med «Ja»: I dette ordet ligger det først og fremst en aksept. Det handler ikke om at du må være enig, hverken helt eller delvis, i det som blir sagt eller presentert. Det handler rett og slett om at du aksepterer at «tilbudet» er ment positivt, at det som nå ligger på bordet av forslag eller ideer er ment vel. «Ja» er et ord fylt med magi, og når du blir møtt med et «ja», skaper det nesten umiddelbart en positivitet hos deg.

Prinsippets neste lille ord er «og» - faktisk minst like viktig som «ja». I «og» ligger det et ønske om å bygge videre på det som ble presentert. Du legger til noe, tar forslaget i en ny retning eller gir det mer innhold. Ikke nødvendigvis store skritt – snarere en forsterkning og svak dreining av den som ble presentert.

Allerede nå; gjør gjerne en liten tankeoppgave. Se for deg en diskusjon du nylig har hatt, og tenk at du får anledning til å ha denne igjen, og kan bruke «JA OG». Ble samtalen lik – eller fikk dere nye muligheter?

I møte med improvisasjon, er det også mange som tenker at; «Nei, jeg er ikke kreativ nok til å improvisere…». Om du er en av disse, så vil vi si – Gratulerer, du har et fortrinn! For et av prinsippene i Superkollega er nettopp – «det er ikke din jobb å være kreativ». Mennesker som er ekstra kreative, de liker ofte å jobbe alene. Samhandling kan faktisk være litt bryderi for svært kreative mennesker. «De beste løsningene» har de ofte selv, og de kan være mer opptatt av egne tanker, enn å faktisk få med seg hva andre har av forslag. Vi hevder at god kreativitet skapes i samhandling med andre. Når den første ideen er lagt frem, vil det alltid trigge nye ideer hos de andre som er tilstede. Dersom dere lar disse ideene få «svømme litt fritt», vil dere mest sannsynlig oppdage at det er idé «nr. 54» som viste seg å være den aller beste. Vår anbefaling: Ha blikket og ørene rettet mot de andre, og bruk «ja, og» aktivt i disse prosessene.

 

Som leder må du være med å skape denne tryggheten, og gjennom den også skape lyst til å teste noe nytt.

 

Et siste prinsipp vi vil dele med dere her, er «du har alt du trenger». I en travel barnehagehverdag skjer det enormt mye på en gang. Det er utallige avgjørelser som må tas, mange hensyn som skal i varetas, og midt oppe i det hele kan det kjennes ut som du mangler omtrent «alt». Det kan være lett å tenke at alt ville vært løst bare vi hadde hatt flere ansatte, bedre økonomi, større uteområdet, flere sykler til barna, større soveskur, en ansatt på kjøkkenet og hatt en vaktmester som kunne fikset klatrestativet! Vi vet det kan være slitsomt, og vi forstår at det er lett å ønske seg den ene tingen som kunne ordnet problemet. Det er nettopp dette prinsippet er så fint! Vi ønsker ikke å provosere deg her, men hva om du snur blikket mot det du allerede har? Når utfordringene står i kø er det fort gjort å rette blikket utover, mot det man i øyeblikket mangler. Dersom du bruker energi på det som mangler, forsvinner mye av muligheten for å finne de gode løsningene også. «Du har alt du trenger» handler om å finne nye vinklinger og definisjoner, og et supert sted å begynne er blant de ansatte.

Svært få (vi velger å tro ingen) går inn for å skade sin egen arbeidsplass. De ansatte har et ønske om å bidra og være en del av løsningen. Når alle bruker energien sin på det som allerede finnes, vil vi unngå å kaste bort en hel masse energi på ting vi likevel ikke får gjort noe med. Dermed vil kreftene brukes langt mer målrettet, og en mulig løsning vil i (nesten) alle tilfeller dukke opp. Dette er også et viktig prinsipp som brukes i internasjonalt krisearbeid, for eksempel i Røde Kors. I slike tilfeller er gjerne tilgangen på ressurser minimal, og komplisert samhandling må til for å finne best mulige løsninger. Da blir det livsviktig at all energi og fokus rettes mot det som er der, og ikke alt de skulle ønske var tilgjengelig. I mange organisasjoner kan vi ha godt av å øve oss på dette – tenk at du har alt du trenger.

 

 God ledelse handler også mye om å gjøre de andre gode.

 

Dette var tre av våre syv prinsipper for improvisasjon som samhandlingsverktøy. De fire andre er: «Tør å være tydelig», «Alt er en gave», «Lytt mer og bedre» og «Gjør det viktig»

superkollega
Dersom du ønsker å lære mer er du velkommen inn på superkollega.no. Her finner du boka, tre ferdig utformede workshop og diverse ekstramateriale. 

Om ikke lenge lanseres også to nye webkurs – «Superforeldre» og «Superservice».

Det å være leder omtales av og til som en ensom jobb, noe som på et vis er korrekt. Likevel er det å være leder også å være en viktig del av et team. For at teamet skal lykkes er det viktig at lederen er med å sette retning, bidrar til fart underveis, og tar ansvar for eventuelle utforkjøringer. Når deltakerne vet at de blir gitt mulighetene til å sette i gang, blir heiet på underveis, og har støtte dersom det skulle ende i utforkjøringer, skapes mye av tryggheten som skal til for at prosessen går fremover. Som leder må du være med å skape denne tryggheten, og gjennom den også skape lyst til å teste noe nytt. 
Vi lover deg at improvisasjon vil være med å gi både deg, barnehagen og samhandlingen deres et kjempeløft. Vær modig – ta ett steg frem. Vi tar deg imot om du snubler. Da er det bare å ta kontakt, æresord!

 

Har ikke tid til å lede eller prioritere lederutvikling

Det skrives mange artikler og bøker om å ta kontroll på tiden. Det finnes råd men det hjelper dessverre lite de som ikke har tid til å lese, diskutere og reflekter. Derfor kommer det her en kort artikkel, med noen refleksjonspunkter og et mulig gjenkjennbart eksempel tildiskusjon.

Les mer >>

Pedagogisk leders arbeidsoppgaver

Dette er en studentoppgave der pedagogisk leder blir satt under lupen. Den tar for seg pedagogisk leders oppgaver og hvordan tidsbruken til pedagogisk leder ser ut.

Les mer >>

God ledelse er nøkkelen til godt arbeidsmiljø

Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Les mer >>

Er du en modig leder?

Vi trenger modige ledere som oppmuntrer til ro, lek og hvile

Les mer >>

Vet vi hvorfor vi gjør som vi gjør?

For mange av oss handler på autopilot. Er dette fordi vi ved tidligere gjentagelser av samme handling har følt mestring i situasjonen?

Les mer >>

Kan barnehagen si opp en ansatt som skaper dårlig arbeidsmiljø?

Som arbeidsgiver har du et ansvar for at de ansatte har et godt arbeidsmiljø. Av og til kan en ansatt opptre på en måte som gjør at arbeidsmiljøet i barnehagen blir dårlig.

Les mer >>

Lederadferd som motiverer mer enn lønn og bonus

Mange medarbeidere motiveres ikke av lønnsforhøyelse og bonusordninger. De vil har meningsfulle oppgaver og medbestemmelse.

Les mer >>

Mye trivsel trenger ikke gi jobbtilfredshet og kan sluke din tid til ledelse

Nyere forskning viser at for høyt fokus på trivsel på arbeidsplassen, faktisk kan virke mot sin hensikt.

Les mer >>

Hvordan håndtere avbrytelser på møter

Hvordan avbryter du uten at det virker uhøflig? Og hva gjør du hvis du gjentatte ganger blir avbrutt på personalmøtet?

Les mer >>