Barnehageforum - Hjemmebarnehagen: Familien Dahl Løvlund

Far har hjemmekontor, men får ikke gjort oppgavene han bør, er med barna på dagtid.

Spørsmål til barnet/barna:

Vet du hvorfor barnehagene og skolene er stengt nå?
Nei.
Hvordan er det å være hjemme på dager som ikke er helg?
Bra!
Savner du barnehagen? Evt hva er det du savner med barnehagen?

Ja, at alle barna kommer dit.

Gjør dere noe hjemme som ligner på ting dere gjør i barnehagen?

Ja, vet ikke hva.

Har du en ide til hvordan familier kan ha det fint sammen og være venner, når alle er hjemme fra jobb og barnehage/skole?

Spise sammen.

Spørsmål til foresatte:

Hva er du/dere utdannet som og hva jobber du/dere med?

Mor: Sykepleier, jobber i akuttmottak på lokalsykehus, for tiden i foreldrepermisjon med baby på 4,5 mnd. 

Far: Siviløkonom jobber som fagsjef i bank.

Har du/dere hjemmekontor? Og får du/dere gjort de arbeidsoppgavene du/dere skal?

Far har hjemmekontor, men får ikke gjort oppgavene han bør, er med barna på dagtid. Svarer på noe mail, er i obligatoriske Skypemøter og arbeider litt når barna er lagt.

Hvor mange barn har du/dere hjemme fra barnehage/skole + alder?

Ett barn på 2,5 år.

Hva slags dialog/kommunikasjon har dere med lærer i barnehagen og/eller skolen?

MyKid. Barnehagen har sagt de vil ringe til uka for å høre hvordan vi har det. Ble oppfordret til å ta kontakt med barnehagen på telefon eller mail ved behov.

Hvordan ser dagene dine/deres ut og hvordan organiserer du/dere hverdagen nå?
Alle er hjemme. Vi spiser alle måltider sammen. Leser da ofte bok, hører på lydbok eller snakker sammen. En forelder per barn. Er ute og leker 1-2 ganger per dag. Bruker da hagen, gata eller skogen. Ellers leker vi sammen inne. Det blir mye mer TV enn vanlig, og mer enn vi er komfortable med. Vanskelig å gjøre alle til lags, særlig med babyen som har helt andre behov enn toåringen. Dermed tyr vi til nødløsninger der vi må. Legge tid 1830 – 1900