Barnehageforum - Hjemmebarnehagen: Familien Aune Husøy

Jeg savner barnehagen litt – å leke med vennene mine.

Spørsmål til barnet/barna:

Vet du hvorfor barnehagene og skolene er stengt nå?

Ja, på grunn av corona viruset!

Hvordan er det å være hjemme på dager som ikke er helg?

Litt rart, men godt å ha fri.

Savner du barnehagen? Evt hva er det du savner med barnehagen?

Ja litt, å leke med vennene mine.

Gjør dere noe hjemme som ligner på ting dere gjør i barnehagen?

Spiller spill, perler, lære litt om alfabetet og tall.

Har du en ide til hvordan familier kan ha det fint sammen og være venner, når alle er hjemme fra jobb og barnehage/skole?

Se film, spille, gå på tur sammen, kose oss, hjelpe hverandre.

Spørsmål til foresatte:

Hva er du/dere utdannet som og hva jobber du/dere med?

Far er radiograf og jobber på St.olavs. Mor er barne-og ungdomsarbeider ved Vanvikan skole, og studerer bachelor i pedagogikk.

Har du/dere hjemmekontor? Og får du/dere gjort de arbeidsoppgavene du/dere skal?

Far jobber turnus på sykehuset, mor er hjemme med ungene.

Hvor mange barn har du/dere hjemme fra barnehage/skole + alder?
Gutt 5 år fra barnehage, jente 8 år går i 2 klasse.
Hva slags dialog/kommunikasjon har dere med lærer i barnehagen og/eller skolen?

Har ikke hatt noen dialog med barnehagen, bortsett fra at vi har fått mail om at hvis noen barn trenger å komme i barnehagen fordi begge foreldre må jobbe, så må vi ta kontakt.

Hvordan ser dagene dine/deres ut og hvordan organiserer du/dere hverdagen nå?

Vi prøver å gjøre litt skolearbeid hver dag med 2. klassingen, og legger samtidig opp til enkle oppgaver for femåringen som innebærer alfabetet og å skrive ord og regne litt. Så spiller vi en del spill, går oss små turer, eller ungene leker sammen. Ellers prøver vi å kose oss mest mulig, og gjøre det beste ut av situasjonen.