Ledere må kunne leve med friksjon

– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.

Les mer >>

Tilstedeværelse og nærværende lederskap - tilgjengelig i passe doser

Personalet krever lederens tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Her finner du et verktøy for å jobbe med nettopp dette.

Les mer >>

Sykemeldt – nå igjen?

Barnehageansatte har høyere sykefravær enn de fleste andre yrkesgrupper. Hvorfor er det slik? Og hvordan kan man få sykefraværet ned?

Les mer >>

Generelt om brukerundersøkelser

For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.

Les mer >>

Vurderingsområder

Å strukturere vurderingsarbeidet er viktig. Hva skal vurderes, når og av hvem?

Les mer >>

Kvalitetsutvikling av viktige områder

Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.

Les mer >>

Tre raske kommunikasjonsteknikker

Kommunikasjon er uten tvil lederens viktigste redskap. Det er gjennom kommunikasjon at det skapes mening og retning i organisasjonen.

Les mer >>

Kommunikasjon - slik vinner du e-postkrigen

Bidra til å skape en bedre e-postkultur, dette gagner alle og det reduserer antall e-post i innboksen

Les mer >>

Et LØFT-basert kart å orientere etter

I dette terrenget kan du bestemme selv i stor grad, ta ansvar for egen reise, og ikke minst gå nesten hvor du vil

Les mer >>