Feedback – ett uviklingsverktøy

Å bruke feedback bevisst, kan være et godt hjelpemiddel i personalarbeide

Les mer >>

Narsissistiske ledere framstår som gode – men det er de ikke!

Narsissistiske ledere har selvtillit, er autoritære og tar ofte styringen over en gruppe

Les mer >>

Fikk økt kompetanse på flerkulturelt mangfold

Hva skjer når vi åpner opp for det flerkulturelle mangfoldet i barnehagen? To barnehager i Stavanger har deltatt i et utviklende prosjektarbeid.

Les mer >>

Slik gjennomfører dere et godt evalueringsarbeid

Refleksjon og vurdering bidrar til at personalet kan lære noe av egen praksis, og eventuelt foreta endringer når det er behov for det.

Les mer >>

To spørsmål som kan stoppe deg fra å gjøre noe dumt

Sinne, frustrasjon eller utålmodighet kan føre til at vi handler uhensiktsmessig.

Les mer >>

Syv steg gjennom den vanskelige samtalen

De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende

Les mer >>

Prinsipper for gode målformuleringer – del 1

Hva bør du tenke på når du skal utarbeide mål for deg selv eller barnehagen?

Les mer >>

Fra plan til handling i Skedsmo kommune

Med utgangspunkt i Kari Lamers rammepro­gram for sosial kompetanseutvikling, «Du og jeg og vi to!», har sju barnehager i Skedsmo kommune de jobbet med et prosjekt kalt «Fra plan til handling».

Les mer >>

Konflikt eller meningsbryting?

Jeg mener arbeidslivet burde lagt mye større vekt på verdien av uenighet. Skal vi få til nytenkning, er det viktig å få lov til å bryne seg på motsetninger og få komme fram med motstridende syn.

Les mer >>