Barnehageforum - Hvem har bæsja?

Her lukter det bæsj, hvem har bæsja?

Høgskolelektorene Anna Rigmor Moxnes og Åse Jørgensen inviterte en gruppe studenter til å fortelle noen av sine vanskelig opplevelser fra sine praksisperioder i barnehagen. I Barnehagefolk nr. 2/2012 har de skrevet en artikkel om dette. I tilknytning til fortellingene har de også skrevet noen kommentarer til historiene, med henvisninger til faglitteratur om emnet.

I Barnehageforum presenterer vi en artikkelserie basert på noen av disse praksisfortellingene. Vi har lagt til noen kommentarer og spørsmål til refleksjon. Vi håper at disse historiene kan bli et godt grunnlag for en diskusjon på et avdelingsmøte eller personalmøte i din barnehage. Kommenter gjerne artikkelen nederst på denne siden.

Simens fortelling
På avdelingen brukte assistentene ordet bæsj over hodet på barna. Når noen barn hadde gjort noe i bleia si, ropte de «her lukter det bæsj, hvem har bæsja?», etterfulgt av runder rundt på avdelingen hvor de skulle finne ut hvem som hadde noe i bleia. Når de omsider hadde funnet synderen, ble barnet tatt med og skiftet på. Jeg reagerte på språkbruken og hvordan bleieskift ble gjort. Jeg tok dette opp med min praksislærer, og jeg fortalte mine tanker rundt det. Hun tok det opp på et generelt plan ved at vi alle fikk i oppgave å lese en artikkel om samspill mellom barn og voksne. Jeg synes artikkelen var kjempegod. Den tok opp akkurat det som hadde skjedd på avdelingen. Den handlet om voksnes språkbruk ovenfor barn, og om det å skulle behandle noen på den måten som man selv ønsker å bli behandlet på. Det virket som om det startet en refleksjon, helt til den ene assistenten sa: «Jeg hadde forstått at du tok opp dette om vi hadde jobbet på en storbarnsavdeling. De små ungene her bryr seg ikke om vi sier til dem at de har bæsj i bleia».

Barnehageforums kommentar:

Å arbeide med de aller yngste barna i barnehagen krever at vi har en særlig etisk bevissthet og refleksjon. Er det manglende kunnskap og respekt for de yngste barna som gjør at assistentene roper over hodet på barna? Hvordan vi tenker og snakker om småbarna, hva vi løfter frem og hva vi lar forbli skjult, er med på å skape barna (Lenz Taguchi, 2005).

Spørsmål:

Hva mener du om praksisen i denne barnehagen, er det ok at de roper over hodet på barna på denne måten?