Har du ansatt en klager?

Har du noen kroniske klagere der du jobber. Har du vært borti han som syns det uansett er for kaldt, for varmt, for mye vind eller for tørt?

Les mer >>

Å jobbe med en medarbeider du ikke liker

De klager på alt, går alltid på tvers av felles regler, og de er ofte påtrengende og har gjerne et oppblåst ego

Les mer >>

Kartlegging av barnehagens som organisasjon

Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.

Les mer >>

Syv steg gjennom den vanskelige samtalen

De fleste samtalene som du gjennomfører som leder er heldigvis positive og givende

Les mer >>

Hvem er dine sensitive medarbeidere?

I følge forskning er hver femte av oss spesielt sensitiv

Les mer >>

Optimisme – ja takk?

Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte

Les mer >>

Generelt om brukerundersøkelser

For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.

Les mer >>

Resultatledelse gir resultater

– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.

Les mer >>

Slik tar du livet av kreativiteten

Nei, det går ikke, det har vi prøvd før. Denne tilbakemldingen bidrar ikke akkurat positivt i kreative prosesser

Les mer >>