Det er viktig å gi utlysningsteksten et innhold som er i overenstemmelse med jobben som tilbys

Tidspunktet for å finne fram til den riktige medarbeideren er typisk i perioder hvor det er travelt.  Ofte for travelt til at det innledende arbeidet blir gjort godt nok.  Derfor bør du ikke undre deg over at du kanskje etter en utlysning mangler gode, interessante og kvalifiserte søkere.
 
Prosessen med å finne den riktige medarbeider begynner allerede når du formulerer din stillingsannonse.
 

Hvem har du bruk for?

Det er viktig at du i første omgang bruker til å avdekke deres behov. Lag gjerne en jobbanalyse og en kompetanseprofil. I den skal du beskrive hvilken type medarbeider og hvilken type jobb du ønsker å besette: Er det en ny stilling, eller er det en erstatning for en tidligere ansatt? Skal medarbeideren på lang sikt håndtere andre oppgaver eller er det en deltisstilling? En ny stilling er også en anledning for deg til å blande kortene, slik at arbeidsplassens kompetanser og personligheter matsjer hverandre. Du skal derfor ikke nødvendigvis finne en kopi av den personen som skal erstattes. Ved å bli bevisst på hvilken type medarbeider du søker etter og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, er det lettere å skrive en presis stillingsannonse som treffer den riktige kandidaten.
 

Fokuser på søkeren

Akkurat som det er en kunst å skrive en perfekt jobbsøknad, kan stillingsannonsen volde mange utfordringer. Morten Heuing, direktør i karriereportalen StepStone, opplever ofte at stillingsannonsene er umulige. Mange virksomheter legger all sin fokus på selve jobbsamtalen, men ikke på det innledende arbeide. Det er en feil, mener Morten Heuing. En annen feil som ofte forekommer er at fokus i stillingsannonsen er gal. Virksomheter forteller ofte langt og bredt om seg selv, i stedet for om stillingen. I følge Morten Heuing skal organisasjonen fokusere mer på kandidaten enn på organisasjonen i jobbannonsen. ”Mennesker interesserer seg primært for seg selv. Jo mer de kan se seg selv i jobbeskrivelsen, desto større sjanse for at de søker den.”
 

Tenk kreativt

Når det skal formuleres en stillingsannonse vil mange av gammel vane skrive i et meget formelt språk. Det er ikke alltid hensiktsmessig. Stillingsannonser som skiller seg ut vekker leserens interesse og søkerens lyst til å søke. Bruk gjerne det språk og de språkbilder som brukes på arbeidsplassen. ”Hvis der et gøy å være på jobb, så bruk humor. Ikke skriv at dere har det gøy – vis at dere har humor!”, forklarer Morten Heuing og fortsetter: ”Tenk også på om det er en mekaniker, en funksjonær eller en assistent dere kommuniserer til. Bruk helst det språket som kandidaten ”snakker”, med mindre det hersker et formelt språk på arbeidsplassen. Brug gerne det sprog og de sprogbilleder, der bruges på arbejdspladsen. ”Hvis der er sjovt at være, så brug humor. Lad være med at skrive at I har det sjovt – vis at I har humor!”, forklarer Morten Heuing og fortsætter:
 

Vær ærlig

Ifølge Morten Heuing skader det ikke å være informativ i stillingsannonsen, men det må passe inn. Skriv kun om lønnen hvis det er spesifikt og avgjørende.
 
”Personalgoder bør kun beskrives hvis de er annerledes eller støtter opp om kulturen på arbeidsplassen. F.eks hvis arbeidsplassen er veldig opptatt av sunnhet, så skrive det, og gjerne hvis det er gratis trening for de ansatte. Kaffe og fruktordning forventer vi etter hvert alle at det er.”
 
Det viktigste i følge Morten Heuing er dog at man er ærlig overfor kandidatene:
 
”Ikke overselg stillingen. Hvis stillingen er ”ordinær” så skrive det. Det er bedre å være ærlig slik at leseren ikke føler seg lurt og bruker unødig av sin tid. Det er ufattelig mange annonser som lover gull og grønne skoger, men som ikke gjør det. Det skaper bare irritasjon hos leseren.”
 
Slik utformer du stillingsannonsene:
 
 1. Overskriften er et blikkfang 
 2. Overskriften er veldig viktig, da den skal fange leserens oppmerksomhet. Gjør den konkret og gjerne interessant 
 3. Beskriv hva dere søker etter
 4. Teksten må gjerne være personlig; den skal handle om kandidaten. Hvis kandidaten kan lese om seg selv, og forestille seg selv i jobben, får de også lyst til å søke stillingen. Skriv f.eks ”Er du…? Eller ”Har du lyst til..?”
 5. Hva går arbeidet ut på?
 6. Beskrive arbeidet og det som forventes av kandidaten.
 7. Tenk på hvem du snakker med
 
Skriv direkte til kandidaten og aldri ti en 3-person som for eksempel, ”Kandidaten har typisk 3 års erfaring”.
 

Unngå klisjeer

Ikke bruk klisjeer som kandidaten ikke kan si nei til, som f.eks 2dynamisk milkø”, ”fleksibel medarbeider”. Det er luftige begreper som ikke kan konkretiseres. Det medfører oftest både for mange og søknader fra feil personer.
 

Gjør annonsen levende

Med for eksempel logo eller hvis dere har flotte bilder som viser livet på arbeidsplassen på en realistisk måte, eller fra deres vakre omgivelser.
 

Vær ærlig

Hvis stillingen ikke er så attraktiv, eller har upopulære elementer, så vær ærlig og skriv kort om dette. Eventuelt allerede i overskriften: ”Tastemedarbeider søkes til nattarbeid i Langtvekkistan.” På den måten får de kandidatene som nettopp søker en tastejobb i ”Langtvekkistan” øye på den stillingen, og da lurer du ikke andre kandidater til å lese en for dem uinteressant jobb annonse.
 

Om stillingsannonser

 • Unngå punktoppstilling – heller ikke av arbeidsoppgavene
 • Unngå for lange avsnitt i kursiv. Det irriterer øyet – spesielt hvis det er en liten skriftstørrelse
 • Kort og selgende – stillingsannonsen skal ikke være for lang, da de er mange som legges på nettet. Leseren skal raskt kunne lese opplysningene ut av den.
 • Unngå gjentagelser. Gjentagelser gjør teksten kjedelig og oftest gir den seg selv. For eksempel ”Prosjektleder søkes… Teknisk avdeling søker en prosjektleder…. Som prosjektleder skal du…”

Hva fremmer kreativitet i barnehagen?

Et enkelt prinsipp for å fremme kreativiteten er å svare på ideer med "Ja, og...". Alt for ofte leter vi etter hindringer med en gang.

Les mer >>

3 ting som øker motivasjonen?

De beste lederne vet hva de skal gjøre riktig for å motivere sine medarbeidere. Hva er det de gjør?

Les mer >>

Trivsel på arbeidsplassen

Mye stress og dårlig utnyttelse av de gode ressursene i personalgruppen?

Les mer >>

Dette irriterer dine medarbeidere

I følge en dansk undersøkelse er det kollegaer som syter som irriterer mest på jobben

Les mer >>

Trivsel i personalgruppen

For å få til god trivsel på arbeidsplassen kreves det at både ledere og medarbeidere involverer seg.

Les mer >>

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.

Les mer >>

Konflikter – trussel eller muligheter?

Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse

Les mer >>

Skap et godt fundament

Jobb mot en konstruktiv grunnholdning i hele personalgruppen. Gjensidig respekt og en oppfatning av at alle er like viktige er to av flere gode tips fra Storhaugen barnehage.

Les mer >>

Forebygg mobbing på arbeidsplassen

Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass

Les mer >>