Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.

Funksjonshemmet

Hva innebærer begrepet "funksjonshemmet"? Hva er den historiske bakgrunnen for begrepet?

Les mer >>

Barn med ryggmargsbrokk

Hva er ryggmarksbrokk, og hva kan barnehagen gjøre for å legge til rette for barn som er rammet?

Les mer >>

Hva er tics?

Tics er en del av Tourettes Syndrom og kjennetegnes ved ufrivillige bevegelser og verbale ytringer.

Les mer >>

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne

I dette temaheftet finner du informasjon om rettigheter, planlegging og gjennomføring av opplegg i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.

Les mer >>

Hørselshemmede i barnehagen

Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.

Les mer >>

ADHD - Et UFAprosjekt

ADHD hos førskolebarn er nok mer utbredt en vi kjenner til. Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt dette.

Les mer >>

ADHD - Et UFAprosjekt

ADHD hos førskolebarn er nok mer utbredt en vi kjenner til. Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt dette.

Les mer >>

Litt om blinde og svaksynte barn i barnehage

Å ha et sterkt svaksynt eller blindt barn i barnegruppen gir noen utfordringer. Her skriver Tone Rebbestad om hvordan du kan legge forholdene til rette for barnet

Les mer >>

Hørselshemmede i barnehagen

Spesialpedagog Tone Rebbestad skriver om hvordan man bør forholde seg når man har hørselshemmede i barnegruppen. Særlig språklig og sosialt miljø blir vektlagt.

Les mer >>