Barnehageforum - Vakt eller relasjoner

Hvordan skal man navigerer i spenningsfeltet mellom rutiner, relasjoner og arbeidsoppgaver?

Vi befinner oss på en småbarnsavdeling med barnmellom null og tre år. Ett av de nyeste barna i gruppenankommer barnehagen med far. Jenta er ett år, ogdet er under to uker siden hun startet i barnehagen.I dette tidsrommet har hun også vært syk. I går varhun hjemme. I dag sier far at hun ikke har feber lenger, og at han ønsker at hun prøver å gjennomføre envanlig dag. Jenta gråter og er urolig ved avleveringen. Assistenten Mads har «garderobevakt» i dag (tilknyttet hans vakt i vaktsystemet). Han tar imot hen-ne og trøster. Jenta slutter etter hvert å gråte. Madstar jenta med til kjøkkenet hvor barnehagelærer Åse,som også er jentas primærkontakt, sitter sammenmed to gutter på rundt to år og meg som observa-tør. Åse har «frokostvakt» og skal arrangere frokostendenne dagen. Jenta holder seg godt fast i Mads’ genserAnsatte i Vestvikheia barnehage deler praksisfortellinger fra deres arbeidog presenterer refleksjonsspørsmål leserne kan bruke på avdelingmøter.når han prøver å sette henne ned i en av de små tripp-trapp-stolene på kjøkkenet. Mads og Åse tøyser segimellom om dette. «Se hvordan hun holder seg fast imeg», sier Mads. Han prøver å tulle litt med jenta forså å sette henne i stolen. Jenta blir først helt stille førhun begynner å gråte. Jeg trekker meg lenger unnajenta og vender meg mot guttene. Åse tar til slutt jenta opp i fanget, og etter hvert stilner gråten. Jeg gårut av kjøkkenet sammen med guttene. En liten stundsenere møter jeg jenta mens hun sitter gråtende i ar-mene på barnehagelærer Ida inne på badet. Ida harbleieskift som oppgave tilknyttet sin vakt. Jenta gråter, og Ida tar tempen på henne. Hun er litt varm. De ringer etter foreldrene.

 

Refleksjonsspørsmål:

1.Hva påvirker jentas opplevelse av denne dagen,og hvordan kunne denne sitasjonen blitt løstannerledes?

2.Hvordan fordeler dere arbeidsoppgaver påderes avdeling?

3.Har utdanningsbakgrunn noe å si for hvilkeoppgaver som gjøres av hvem?

4.Hvordan navigerer dere i spenningsfeltetmellomrutiner, relasjoner og arbeidsoppgaver?

 

barnehagefolk nr. 1/2022Denne artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr. 1/2022. Tema: Hvem bør gjøre hva?. Gå hit for å lese mer om tidsskriftet Barnehagefolk.