Barnehageforum - Nå kan du sitte ved siden av meg resten av dagen!

Det er ikke greit å slå eller stikke de andre, og dette veit du

Høgskolelektorene Anna Rigmor Moxnes og Åse Jørgensen inviterte en gruppe studenter til å fortelle noen av sine vanskelig opplevelser fra sine praksisperioder i barnehagen. I Barnehagefolk nr. 2/2012 har de skrevet en artikkel om dette. I tilknytning til fortellingene har de også skrevet noen kommentarer til historiene, med henvisninger til faglitteratur om emnet.

I Barnehageforum presenterer vi en artikkelserie basert på noen av disse praksisfortellingene. Vi har lagt til noen kommentarer og spørsmål til refleksjon. Vi håper at disse historiene kan bli et godt grunnlag for en diskusjon på et avdelingsmøte eller personalmøte i din barnehage. Kommenter gjerne artikkelen nederst på denne siden.

Helges fortelling
Tre av guttene leker med papirfigurene sine som de har tegnet selv. De får beskjed av meg at de kan leke med disse på bilrommet fordi de vil leke litt mer voldsomt og høylytt enn resten. De gjør som det får beskjed om og leker en god stund før jeg plutselig hører en av dem som gråter. Jeg står og kler på meg for å gå hjem, så jeg avventer litt for å se hva de andre voksne som er igjen velger å gjøre.

En av de voksne går bort til gutten som gråter og spør han hvorfor han gråter. Gutten forklarer at en av de andre guttene som han lekte med stakk han i øyet med figuren sin. Den voksne tramper da av gårde for å finne gutten som løp inn på bilrommet for å gjemme seg. Hun kommer ut derfra draende på gutten som hun holder i armen mens hun sier «Det er ikke greit å slå eller stikke de andre, og dette veit du. Nå kan du komme og sette deg her inne ved siden av meg resten av dagen!» Gutten får ikke muligheten til å forklare seg eller fortelle sin side av saken.


Barnehageforums kommentar:
Denne historien viser at de voksnes definisjonsmakt er mektig og at barnas stemmer mer eller mindre blir borte. «Synderen» fikk ikke en gang slippe til med sin historie, var det et uhell eller var det en bevisst handling? Når de voksne i barnehagen misbruker sin definisjonsmakt kan det bidra til å underminere barns selvrespekt og selvstendighet. Det er utrolig viktig å være klar over sin definisjonsmakt når du arbeider med barn.

Spørsmål:
Hva mener du om personalets håndtering av denne situasjonen?

Hvordan kunne denne situasjonen vært løst?

Er det greit å straffe gutten slik den ansatte gjør?