Mange småbarn får psykiske lidelser

Ingen klare kjønnsforskjeller på psykiske vansker hos små barn

Les mer >>

Primærkontaktsystemet i barnehagen

Hva er primærkontaktsystemet i barnehagen? Hvilken hensikt har det? Hvor kommer begrepet fra? Hva betyr det? Hvordan gir det seg utslag i praksis?

Les mer >>

Barn og integritet – del 2

Små barn har begrensede muligheter til å hevde sin integritet og forutse de fremtidige konsekvensene av for eksempel å være med på bilder eller i en film

Les mer >>

Samtalemetodikk del 2: Lojalitetskonflikter og metabudskap

Barn merker fort hvis det finnes et underliggende budskap, selv når det ikke uttalles

Les mer >>

Åtte temaer for godt samspill

Hundeides temaer for godt samspil var en del av "Programmet for foreldreveiledning som ble satt i gang av Barne- og familiedeartrementet

Les mer >>

Følelsesskolen del 8: Skam

Her fortsetter følelsesskolen, denne gangen handler det om skam

Les mer >>

– Språkaktiviteter må fenge guttene også

Gutters deltakelse i lesing og andre språkaktiviteter er mindre enn jentenes, viser en studie fra Lesesenteret i Stavanger. Det må barnehagene ta konsekvensene av, mener doktorgradsstipendiat Elisabeth Brekke Stangeland.

Les mer >>

Stille barn som sliter

Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?

Les mer >>

Å se etter noe nytt: Om vennskap og å skape sammen

Hvordan kan en fabulere rundt et abstrakt tema som vennskap på måter som ikke krever at alle snakker det samme språket like flytende?

Les mer >>