En kultur der det er greit at omsorgsgiverne ikke klarer å skape en positiv relasjon til alle barn er ikke legitimt.

Denne artikkelen er kun åpen for medlemmer Barnehageforum.

For å lese hele artikkelen må du logge inn (øverst til høyre i menyen).
Dersom du ikke er medlem må du melde deg inn for å få full tilgang.

På barnehagevis

I dag skal vi på jakt. På lydjakt! Hysj! Kan du høre det?

Les mer >>

Bok: Lekelyst i barnehagen

Den frie, barnestyrte leken er truet. Det mener FN – og det mener Maria Øksnes og Einar Sundsdal, forfatterne av boka Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi.

Les mer >>

Lærer du av dine feil?

En forskningsrapport fra Nederland viser at små barn ikke lærer av egne feil. Hva betyr det for barnehagepedagogikken?

Les mer >>

Lek på barnas premisser?

En gruppeoppgave til bruk i kollokviearbeid, personal- eller avdelingsmøter.

Les mer >>

Å ha rom for alle barn krever kompetente omsorgsgivere

En kultur der det er greit at omsorgsgiverne ikke klarer å skape en positiv relasjon til alle barn er ikke legitimt.

Les mer >>

Samlingsstunden – hva er den til for?

Hvorfor har vi samlingsstund? Planlegges de grundig eller rasker man med seg en bok fem minutter før?

Les mer >>

God kvalitet krever flere pedagoger

En undersøkelse fra Nederland viser tydelig hva som skjer når det blir for få pedagoger

Les mer >>

Den deltakerstyrte lekens viktigste kjennetegn er åpenhet

Jeg bruker ikke begrepet fri lek fordi det på mange måter er misvisende. Der er ikke snakk om å være fri, men om et sted for å skape noe.

Les mer >>

Mange innfallsporter til læring

Forfatteren trekker frem noen stemmer fra nyere forskning for å belyse emnet læring og understreker viktigheten av at vi reflekterer over våre egne måter å jobbe på i forhold til barns læring.

Les mer >>