Barnehageforum - Syng mer! Lek mer!

Gjennom sangleker kombinerer man noe av det beste barn vet; sang, lek, bevegelse, fellesskap, glede

Samtidig støtter og stimulerer man barns utvikling. Så syng mer – og lek mer! – er oppfordringen fra musikkpedagog Åslaug Berre.


I sangleken synger og leker vi sammen. Vi lager former sammen, vi har det moro sammen. Det er en av mange grunner til at de fleste barn er så glad i sangleker, sier Åslaug Berre.  Åslaug Berre er en allsidig musikkpedagog, med bred erfaring som blant annet musiker, produsent, pedagog og forfatter. Hun har vært aktiv i miljøet rundt ”Musikk i livets begynnelse”, og har tidligere gitt ut boka ”Musikk med de minste” med tilhørende cd ”Seidamadei”. Nylig kom boka ”Mer musikk! – med de minste”, også denne med tilhørende cd.

– Sang og musikk er et språk. Det er en måte å være sammen på som er viktig. Først og fremst for de gode musikkopplevelsenes skyld. Men også fordi det stimulerer barnets sanseutvikling og utvikling perseptuelt, språklig og emosjonelt. I tillegg er sang- og musikklek vår første musikkundervisning, og en kilde til mye glede både i tidlig barndom og senere i livet. Så min oppfordring er: Syng med barn! Dans med barn! Spill med barn! Klapp, tull og lek sammen med barn!

Dette er noen av sanglekene Åslaug Berre vil anbefale, og som også finnes i hennes nye bok:

Jeg så en ulv, en rev, en hareNoen er ulv, noen er rev, noen er hare. De danser rundt omkring uten mer om og men, det er helt ok.
For noen er det lettere å danse når man er en annen og går inn i en rolle. Jeg er en rev; det er reven som danser, og rever er ikke sjenerte!
Et alternativ hvis noen er sjenerte: Dans i ring sammen. Hold hender, dans i ring – først mot høyre, så mot venstre, så inn i midten. Et annet alternativ; Kle deg ut litt. Da kan du virkelig gjemme deg bort og glemme deg selv.

Toget gårSlyngedans er en gammel danseform som finnes mange steder i verden, den kalles også slangedans. I gammel nordisk kultur er det stordansen og færøysteget, i Sverige långdans. Togdansen er et mer moderne begrep, rimeligvis, i alle fall danser vi i lang, lang rekke, og med rekka lager vi mønster i rommet, setter avtrykk i verden.
Toget går og går, plukker stadig opp nye passasjerer, og det blir flere og flere vogner.
hver gang toget starter opp fra stasjonen, blåser vi i togfløyta på følgende måte: Alle synger et langt TUUUT – på hvilken tone de vil. Aller finest blir det når alle har forskjellig tone, da blir det en skikkelig toneklynge.
Toget kjører av gårde i svinger og bakker, fortere og fortere! Pass på de bakerste vognene så de ikke slenger for mye i svingene!

Vi skal ut og kjøre


En gammel engelsk sang. Vi danser og lekekjører i ring. På heisi: Stort klapp nedover – inn mot ringen. På deisi: Stort klapp oppover – ut av ringen. Boms – fall ned!
I andre verset kjører vi med ”oppslått paraply”, i tredje verset stamper vi rundt i søla.

Det er alltid morsomt å dette ned! Og det er alltid morsomt å nyse!