Barnehageforum - Stimulering og glede

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?

Barnehagefolk har spurt noen fagpersoner om hva de mener er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer.  Ann-Elisabeth Knudsen, lektor, forfatter og foredragsholder med hjerneforskning som spesialitet, Århus i Danmark:

– For helt små barn er det flere ting som er vesentlig for å kunne skape rom for lek og læring. Først og fremst må vi huske at barn skal være glade! Vår viktigste ressurs er glade barn som liker å lære.


Den del av hjernen som er «klar til bruk» når et barn blir født, er den forlengede ryggmarg, hjernestammen og deler av det limbiske system. Nettopp disse funksjonene er det derfor viktig å stimulere, sier Ann Knudsen, slik at det kan sendes elektrisk aktivitet fra hjernestammen inn i hele resten av hjernen.

– Hvis ikke hjernen holdes våken, får hukommelsen og intelligensen ingen impulser, og da stimulerer vi ikke barnet til å få det optimale ut av sitt hjernemessige potensial. Hvordan gjør man så det? Jo, hjernestammeaktiviteten hos helt små barn holdes best i gang ved små skift i oppmerksomhet, overraskelser eller fysisk aktivitet. Altså skal barnas omverden tilrettelegges slik at de har mulighet for nettopp å bli overrasket og aktivert, sier Knudsen.

I tillegg er det viktig å legge til rette for at barna kan utvikle kryssmodal persepsjon. Dette betyr såkalte hjernebjelkeøvelser som koordinerer høyre og venstre hjernehalvdel over hjernebjelken. Altså å krype, kravle og klatre, men også det musiske er viktig. Hvis et barn slår på skift med høyre og venstre hånd på en tromme, så er det en hjernebjelkeøvelse.

– Hjernebjelkeøvelser er uhyre viktige, fordi den ultimative hjernebjelkeøvelsen alle barn etter hvert skal kunne, er å lese og skrive og stave! Så kort sagt, hvis man tilrettelegger et miljø som er stimulerende for hjernestammeaktivitet og hjernebjelken, så hjelper vi barna best mulig fra starten av, sier Ann Knudsen.