Barnehageforum - Trafikk – et spennende tema med mange muligheter

Trafikkopplæring handler om mer enn å stanse på rødt lys eller å gå på fortauet.

Trafikk er spennende, og det er lett å finne eksempler på hvordan temaet kan integreres i rammeplanens fagområder. 

Du synes kanskje det er vanskelig å finne tid til enda et tema? Ikke tenkt at trafikkopplæring skal være noe som kommer i tillegg til alt det andre. Trafikkopplæring kan være en naturlig del av de daglige aktivitetene. Turer ut av barnehagen settes vel ikke på vent selv om tema for tiden er antall, rom og form?

Trafikk og matematikk
Turer i trafikken kan by på mange muligheter til å utvikle barnas matematiske forståelse og kompetanse. Samtidig som barna lærer begynnende tallforståelse når dere teller hjul og lys på biler eller sammenligner store og små biler, lærer de også begreper og får kunnskaper som handler om trafikk.

I rammeplanen står det: «Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever:

·         glede over å utforske og leke med tall og former

·         erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering

·         erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

I trafikken er det først og fremst biler som barna må lære seg å se og høre etter for å unngå å bli påkjørt. Derfor er det viktig å snakke mye om begreper knyttet til bilen. Biler interesserer både små og store barn, og det er et godt utgangspunkt for å snakke om og å lære mer om biler.

Her følger tips til hvordan tema trafikk kan integreres i fagområdet antall, rom og form

Fra 1 – 3 år
Begynnende tall og begreps forståelse
Ta utgangspunkt i en parkert bil i nærheten av barnehagen. Tell hjul, lys, vinduer, ratt og speil. Tell hvor mange biler som står på barnehagens parkeringsplass. 

Størrelser og sammenligninger
Ta lekebiler med i sekken når dere skal på tur. Finn et sted dere kan sitte i trygg avstand fra trafikken. Sammenlign de små bilene med de store bilene. Snakk om fargene, hjulene og lysene.

Plasseringsord 
Ta utgangspunkt i en parkert bil. Se på og snakk om lysene foran og bak på bilen.
Ta en titt under bilen og snakk om hva dere ser. Stå på en kasse og se om det går an å se over bilen. Det er viktig å oppdage at noen kan være på den andre siden av bilen selv om dere ikke kan se dem. Det er forskjell på å være høyt oppe og lavt nede.


Klassifisering og formgjenkjenning
Når barn lærer å se forskjell på en bil, en buss, et tog og en søppelbil handler det om formgjenkjenning. Barn blir kjent med ulike kjøretøy ved å være ute i trafikken, se, høre og snakke om det de opplever.  

Fra 3- 5 år
Telling
Hvor mange er det plass til i en bil? Hvor mange er det plass til i en buss? Tell setene i en buss når dere er på busstur. Hvor mange er det plass til i en lastebil eller på en sykkel? Hvor mange skilt finnes det i nærmiljøet? Hvor mange striper er det i et gangfelt?
 
Utvikling av sifferkunnskap og formgjenkjenning
I skiltene er det både tall og bokstaver. Snakk om hva tallene og de ulike symbolene betyr? Gå på sirkeljakt i trafikken.

Klassifisering og formgjenkjenning
Etter hvert skal barna lære å klassifisere etter størrelse og form. Snakk om den store bussen med store sirkelformede hjul og ratt. Tell og sortér trekant, firkant og sirkelformede skilt.

Størrelser og sammenligning
Mål og sammenligne bilene på barnehagens parkeringsplass. Hvor lange, brede eller høye er bilene? Er alle biler like? Hva er forskjellen? Hvor høye er barn og voksne i forhold til en bil? Hvor lang er en buss? Hvilke typer biler er store? Hvilke typer biler er små?

Rombegrepsutvikling
Gjennom bruk av kroppen og sansene får barna mange konkrete erfaringer med plassering og orientering i rommet. I trafikken som i den matematiske verden, er det viktig å få forståelse for begreper som lengder, avstander og retninger.

Når vi skal krysse en vei er det om å gjøre å oppholde seg kortest mulig tid ute i veien der bilene kjører. Strekk et langt tau rett over veien. Bruk et annet tau og legg det på skrå over veien. Legg tauene ved siden av hverandre og mål hvilket tau som er kortest og lengst. Snakk om forskjell på motorlyden når en bil er langt borte og nær ved. Kan man høre på motoren om en bil er i ferd med å øke eller senke farten?

Orientering
Gå ut i nærmiljøet og kartlegg hvor mange skilt, gangfelt, gatelys eller trafikklys det finnes. Snakk om hvor dere må gå fra barnehagens port til parkeringsplassen eller til nærmeste butikk. Hva må dere gå forbi? Tegn et kart eller lag en collage over barnehagens trafikale nærmiljø.

Telling og klassifisering
Trafikanter kan deles inn i ulike roller, - fotgjengere, syklister, bilister, sjåfører og passasjerer. Tell hvor mange dere møter på tur. Hvor mange syklister har hjelm og hvor mange har ikke hjelm? Bruker alle sjåførene bilbelte? 

Før skolestart
Telling
Motivasjon for å finne antall – tell opp hvor mange reflekser dere må ha for at alle i gruppen skal få én hver. Hvor mange reflekser må dere ha for at alle skal få to reflekser hver? Det er viktig å ha en refleks på hver side når du skal krysse en vei.

La barna være reflekspoliti for en dag og telle hvor mange foreldre som har reflekser på når de skal hente barna på ettermiddagen en mørk vinterdag. Sørg for å ha reflekser i bakhånd som barna kan dele ut, kanskje sammen med en varm kopp kaffe og en bolle.

Rombegrepsutvikling
Begreper som langt unna og nær ved har betydning for etter hvert å kunne vurdere om en bil er langt nok unna for å krysse veien. Snakk om avstand til biler og andre kjøretøy når dere går i trafikken.Dere kan bruke telling som mål, f eks. hvor mange må dere telle til før bilen er borte?  

Et metermål eller langt tau kan gi mange muligheter for å måle ting på turer i trafikken. Hvor brede og store er skilt? Hvor lange og brede er gangfelt?
Er alle gangfelt like store?

Foreldresamarbeid
Foreldrene trenger konkrete tips for å kunne følge opp det dere gjør i barnehagen. Gjør foreldrene oppmerksomme på at spill har samme betydning for barns matematiske forståelse som bøker har for barns leseutvikling.

På Trygg Trafikks nettside www.barnastrafikklubb.no finnes spill og oppgaver til barna, samt informasjon og veiledning til foreldrene.

Trenger du ideer til hvordan trafikk kan knyttes til de andre fagområdene i rammeplanen? Klikk deg inn på: http://www.tryggtrafikk.no/w/Barnehage/Trafikk_i_fagomradene/