Barnehageforum - Barns sikkerhet i trafikken – de voksnes ansvar

I hvilken grad er trafikksikkerhet inkludert i barnehagens internkontroll? Trygg Trafikk har veilederen som kan hjelpe barnehagen med dette.

Barn utsettes daglig for helse og ulykkesrisiko i trafikken, - både som passasjer i bil, som fotgjenger og på sykkel. Hovedansvaret for barnas sikkerhet og opplæring i trafikken hviler først og fremst på foreldrene. Barnehagen er viktig støttespiller.

HMS i barnehagen
I henhold til “Forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager”, skal barnehager fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Trafikken er blitt en del av hverdagen som vi alle må forholde oss til. Barnehagen skal dessuten bruke nærmiljøet aktivt for å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser. Derfor må trafikksikkerhet inngå i barnehagens HMS arbeid.

I veiledere for internkontrollsystem er trafikk ikke nevnt. Virksomhetsledere må ta ansvar for at trafikksikkerhet integreres i internkontrollen. Trygg Trafikk anbefaler at følgende momenter tas med:

 • fysiske sikringstiltak som skjermer barna fra trafikken, f.eks at lekeområdet er sikret og at porten alltid er lukket
 • når og hvordan barna skal få bevege seg utenfor lekeområdet
 • at bilene alltid parkeres med fronten ut for å unngå ryggeulykker ved oppstart
 • at barn alltid leies over parkeringsplassen i barnehagen
 • at det er utarbeidet regler og rutiner for å ivareta sikkerhet på turer
 • at det drives bevisst trafikktrening når barnehagen er på tur
 • at det stilles krav til at det er belter i busser og minibusser når disse bestilles
 • at barn under 140 cm høye aldri plasseres i forsetet der det er montert airbag
 • at sikkerhetsutstyr alltid brukes – det gjelder tilpasset barnesikringsutstyr og
    belter i bil, sykkelhjelm på sykkelturer, synlige klær og refleks vest på turer
 • at voksne også bruker refleks vest på turer for å være godt synlige for barna
    og for å være gode rollemodeller

Se brosjyren: Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler. Lastes ned på Trygg Trafikks nettside her: http://bit.ly/Sikkerhet