Barnehageforum - På busstur med barnehagen

Hva bør man tenke på i forhold til sikkerhet og lover, når man skal ta med barnehagen på busstur? Trygg Trafikk svarer.

Generelt er buss den sikreste måten å ferdes i trafikken på, fordi det sjelden skjer alvorlige ulykker med buss. Relativt setter er risikoen større for å havne i en ulykke både som passasjer i privatbil og som fotgjenger eller syklist. Samtidig kan skadene selvsagt bli svært alvorlige i en eventuell bussulykke.

Det har vært dårlig med regler om sikring av barn i buss frem til 1. januar 2008. Da ble reglene for sikring av barn i buss skjerpet. Alle nye busser ble pålagt å ha to plasser med godkjent sikringsutstyr for barn under tre år. Allikevel er det underlig at barn ikke må sikres like godt i bussen som i bilen.

 

Hva når det er fler enn to barn under tre år på bussen? Hva med de barna som er over tre år?

Det er fortsatt stor forskjell på lovkravene og det vi anser som forsvarlig sikring av barn i buss. Trygg Trafikk anbefaler og oppfordrer derfor barnehager og kommuner som innkjøpere av transport av barnehagebarn, til å kreve at transportselskapene stiller med en maxi-taxi/minibuss som er egnet til transportere barnehagebarn i. Det vil si. at den har trepunktsbilbelte på alle plasser, slik at de minste barna kan sikres i barnestol og de større i barnestol eller på bilpute.

 

Regler for buss (over 8 sitteplasser)


Påbudt å bruke bilbelte der det finnes

Barn under tre år skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. ”Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte”. Barn over tre år skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.

Det finnes ingen egnet måte å sikre barn under ca to år med bare bilbelte eller bare hoftebelte.

Den fullstendige lovteksten kan leses på www.lovdata.no  her.

 

Trygg Trafikk svarer på mange spørsmål om sikring av barn i bil og buss. Dere kan sende inn spørsmål her. Trygg Trafikk vil svare innen 2 arbeidsdager.

 

Her er noen av tidligere stilte spørsmål.

 

SPØRSMÅL: Finnes det noe forskning eller krasjtester for barn i buss? Har dere noen anbefalinger og råd for sikrest mulig busstransport? Jeg har to barn på 3 år og 2 år som begge selvsagt sitter bakovervendt i privatbiler og det vil de gjøre til de er 25 kg eller vokser ut av de bakovervendte stolene som finnes på markedet. Vi kjører relativt sjeldent buss, men det jeg ønsker svar på er hvordan sikkerheten til barna er om bussen skulle krasje el. Jeg tenker da på en typisk bybuss ofte uten seler og korte kjøreturer på maks en halv time. Det lar seg vanskelig gjøre å ta med meg to bakovervendte barnestoler, for jeg hadde vel ikke klart å montere dem før vi var framme. Dermed blir stort sett alternativet å ha barna i vognen med sele på, sitte rett i bussete med sele (ofte to punkts) eller til tider sitte i sete eller på fanget uten sele.

 

- Hvilket alternativ er det beste for å sikre/plassere barna under en busstur (fint med en rangering siden det ikke er alltid alle alternativene er tilgjengelig)?

 

- Vil dere anbefale at vi begrenset bruken av buss som transportmiddel (vi har stort sett alltid muligheten til det) og heller kjøre privatbil (ny bil med gode bakovervendt barneseter)?

 

-Om det bare er topunktssele tilgjengelig vil det bli mer belastning på en 2/3åring på 13/14kg enn om barnet ikke hadde sele?

 

Avslutningsvis hadde det vært fint med en avklaring på om det er noen alder hvor det ikke lengre gir noen gevinst å ha barna bakovervendt? Vi har en gutt som er ganske lett og ikke så lang for alderen så jeg vil tro at han ikke vil vokse ut av eks Britax Two Way Elite før han er minst 6år. Ut fra krasjtester jeg har sett ser det for meg ut som om det uansett alder vil gi mindre belastning på nakken om en sitter bakovervendt uansett alder, eller er dette noe som gjelder kun når barna er under en viss alder?


Trygg Trafikk svarer

Det finnes kollisjonstester for buss, men jeg har ikke funnet noe som direkte svarer på spørsmålene dine.


Det finnes ikke en rangering så vidt jeg kjenner til, men når det finnes belter i bussen, selv om disse bare er topunkts, ville jeg valgt å sikre begge barna i disse beltene, og stramme det godt ned mot hoftene. Det er bedre enn å sitte løst og bli kastet rundt i bussen, da vil risikoen for f eks alvorlige hodeskader være stor, eller å bli kastet ut av bussen. Finnes ikke belter, som f eks i bybusser, ville jeg latt småbarn sitte i vognen, i hvert fall der den kan plasseres stabilt, f eks mot et sete, og plassert slik at barnet sitter med ryggen mot bussens kjøreretning.

 

Det er ikke mulig å gi en klar anbefaling om bruk av buss kontra personbil – det vil være helt avhengig av muligheten for sikring i bussen (på lengre turer, dvs ikke bykjøring).

 

Du har rett i at det uansett alder gir mindre belastning på nakken å sitte bakovervendt, så i prinsippet burde selv voksne sitte mot kjøreretningen ;-) Så lenge han ikke har vokst ut av setet, er det derfor bra å fortsatt la ham sitte bakovervendt.

 

SPØRSMÅL: Hvorfor er det ikke påbudt å sikre barn i buss?

 

Trygg Trafikk svarer

Heldigvis går det rett vei, det er endel nyere busser i klasse 2 og 3 som har innebygde bakovervendte stoler. Ellers finnes det jo sikkerhetsbelter i disse bussene slik at man kan ta med egen stol.

 

Bybusser derimot er en sørgelig greie, der finnes ingen muligheter overhodet for å sikre hverken barn eller voksne. Det er her viktig at alle barna får sitte. De sikreste plassene er faktisk mot kjøreretningen. De minste bør sitte i vognene sine, som plasseres stabilt, f eks mot et sete, og plassert slik at barnet sitter med ryggen mot bussens kjøreretning.