Barnehageforum - Her er brosjyren du kanskje har savnet?

Denne brosjyren bør lastes ned eller bestilles og deles ut til alle foreldre. Publiser gjerne denne artikkelen på barnehagens hjemmeside.

Brosjyren om sikring av barn i bil på flere språk har vært etterspurt blant barnehageansatte. Brosjyren er oversatt til urdu, somali, polsk, sorani, arabisk og engelsk. Brosjyren kan være en hjelp i samarbeidet med familier som kommer fra andre land. De er kanskje vant til en annen kjørekultur og andre regler enn hos oss i Norge.

Brosjyren kan lastes ned fra Trygg Trafikks nettside her: http://bit.ly/Barnesikring
 

Fakta om trafikkulykker med barn
De siste åtte årene har gjennomsnittlig 13 barn mistet livet i trafikken. Skadetallene er imidlertid betydelig høyere enn antall drepte. Helserisikoen øker jo eldre barn er. Det skyldes i hovedsak det store antall eneulykker på sykkel.

 

·         Barn dør og skades av feil bilbeltebruk

·         Barn under fire år blir som oftest skadet eller drept som passasjer i bil. Årsaken er feilsikring eller at barna ikke har vært sikret i det hele tatt.

·         Visste du at en av fem barn ikke sikres i bil?

·         Vanlige feil som kan føre til alvorlig skader er:

·         Barn som sitter foran aktiv airbag

·         Bilbeltet ligger under armen

·         Beltene er vridd

·         Beltene er dårlig strammet

·         Bilstolene er løse eller for dårlig festet

·         Utstyret er ikke tilpasset barnets høyde og vekt

 

På: www.tryggtafikk.no finner du mange tips og råd om sikring av barn i bil,
 og om sikkerhet i bil generelt.

Her kan du se film om hvorfor bakovervendt sikring er tryggest: http://bit.ly/Bakover
 

Hodeskader kan bli atferdsproblemer
Mer enn 4000 barn får årlig behandling på sykehus på grunn av skader oppstått på sykkel. Antall skadde og drepte syklister øker forholdsvis jevnt fra 3- 4 års alder og opp til 13 års alder, for så å synke. De fleste barn blir helt friske igjen, men for noen barn får ulykker varige konsekvenser. Det er en kolossal forskjell på skader hos syklister med og uten hjelm. Selv milde og moderate skader kan få konsekvenser på lang sikt. Barn med hodeskader havner ofte i kategorien atferdsvansker. Hvis alle, både barn og voksne bruker hjelm kan vi forebygge 60 % av hodeskadene blant syklistene.

Overvekt av gutter i alle aldersklasser
Også for fotgjengere er alvorlighetsgraden ved skader relativt høy. Som fotgjengere blir flest barn skadet eller drept i forbindelse med kryssing av vei, og særlig ved kryssing på strekninger utenfor kryss eller gangfelt. Ulykker skjer også i forbindelse med lek på veien eller når barna går ut bak parkerte biler. Andelen skadde og drepte på skolevei øker jo eldre barna er. Det er overvekt av ulykker blant gutter i alle aldersklasser både som fotgjengere, syklister og senere mopedister og bilførere.
Ulykkene skjer i nærmiljøet


De fleste ulykker med barn til fots eller på sykkel skjer i umiddelbar nærhet til barnas hjem. Man regner med at halvparten av ulykkene med førskolebarn skjer mindre enn 200 meter hjemmefra, og 90 % nærmere enn 500 meter fra hjemmet. Ulykker skjer som oftest om ettermiddagen.