Barnehageforum - Se trafikken med ditt barns øyne

Barn har flere utviklingsmessige utfordringer i forhold til å ferdes i trafikken. Her er noen øvelser som kan bevisstgjøre oss voksne på hvordan trafikken fremstår for et barnehagebarn.

Størrelse
Det er nesten umulig å sette seg inn i barnets sted. Når man er liten er det mange situasjoner som kan virke store og farlige.

Tenk deg at du har knebeskyttere på slik at du kan gå på kne når du går i trafikken. Du vil da være på barnets høyde. Oversikten blir vesentlig dårligere for deg og det vil også være vanskeligere for bilister å se deg.

Hørsel
Du går i trafikken med radio på øret og hører på et spennende hørespill.

Som barnet, vil du ha oppmerksomheten på noe annet enn trafikken.

Syn

Du går i trafikken med dykkermaske på. Sidesynet ditt vil være vesentlig innskrenket.

Barns sidesyn og dybdesyn er ikke ferdig utviklet før ved 12 års alderen.

Oppmerksomhetsevne
Du får øye på en bunke pengesedler som virvler i vinden på den andre siden av gaten.

Du har sjansen til lettjente penger dersom du får tak i sedlene før vinden tar de.
Barn tiltrekkes ofte av tilfeldige og iøynefallende ting og hendelser i omgivelsene.

Oppmerksomheten styres bort fra det som skjer i trafikken.

Vurderingsevne og reaksjonsevne
Hver gang du ser til venstre, skal du telle til ti før du flytter blikket til høyre. Du skal igjen telle til ti før du krysser veien. Du vil få en anelse av hvor lang tid det tar for barnet å bestemme seg for om det skal krysse veien. I mellomtiden kan det ha skjedd nye ting i trafikkbildet som gjør at du bør vurdere på nytt når det er trygt å gå.