Hvordan håndtere forandringer?

Hvordan kommuniserer du nedskjæringer til dine medarbeidere?

Les mer >>

Skolering av assistenter - en forutsetning for kvalitet

Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.

Les mer >>

Lar du deg altfor lett påvirke av andre?

Har du opplevd problemer med å få gjennomslag for dine gode idéer? Sliter du med å overtale andre?

Les mer >>

Hvordan bruke Cialdinis prinsipper?

Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?

Les mer >>

Spørsmål om pedagogisk grunnsyn

Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.

Les mer >>

Slik gjør du møtene kortere

Mange har opplevd å sitte på møter som ikke gir noe mening. Er det på tide å se på møtets funksjon i din barnehage?

Les mer >>

Vurdering i hverdagen

For å unngå for mye synsing, er det viktig med gode vurderingsrutiner. Vurdering baseres på innsamlede data. Men spørsmålet er hvilke data og hvordan vi skal skaffe dem.

Les mer >>

Hvordan skape flow på arbeidsplassen?

Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med

Les mer >>

Sykemeldt – nå igjen?

Barnehageansatte har høyere sykefravær enn de fleste andre yrkesgrupper. Hvorfor er det slik? Og hvordan kan man få sykefraværet ned?

Les mer >>