Innføring i marte meo-metoden

Mange barnehager sverger til Marte Meos metoder. Her får du en kort innføring i metoden

Les mer >>

Prøver ut ny tilvenningsmodell

I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.

Les mer >>

Personalet i barnehagen snakker mest med gutter

Likestillingsarbeidet i barnehagene i Kvinesdal viser at det er stor forskjell på hvordan personalet i barnehagen møter gutter og jenter – og mødre og fedre.

Les mer >>

Alle med i Eigersund

ALLE MED er et nytt observasjonmateriell som er utviklet i et samarbeid med fagfolk i Eigersund kommune

Les mer >>

Følelsesskolen: Impulskontroll

Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig.

Les mer >>

Følelsesskolen: Flere verktøy til følelsen sint

I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.

Les mer >>

Voksne med god og relevant utdanning

Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?

Les mer >>

Følelsesskolen – flere øvelser til følelsen Sur

Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse

Les mer >>

Hva er omsorg i praksis?

Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.

Les mer >>