Sangleker

Sangleker er en populær og nødvendig aktivitet i barnehagen. Det finnes utallige varianter. BarnehageForum presenterer her en del av de mest kjente sanglekene.

Les mer >>

Stille barn som sliter

Mellom 5 og 8 prosent av alle skolebarn er så stille og tilbaketrukne at det hindrer dem i læring og sosial omgang, viser en ny kartlegging. Hva kan vi gjøre for disse barna i barnehagen?

Les mer >>

Snill gutt sover hele natten

Hvordan kommuniserer vi med sårbare barn? En artikkel til refleksjon

Les mer >>

Barn og integritet – del 2

Små barn har begrensede muligheter til å hevde sin integritet og forutse de fremtidige konsekvensene av for eksempel å være med på bilder eller i en film

Les mer >>

Mellom kjeft og kjærlighet del 2

Hva gjør man når voksne utvikler positive følelser for noen barn og negative for andre?

Les mer >>

Barn og integritet – del 1

Det å verne om og støtte opp om barns kontinuerlige identitetsprosess og streben etter integritet fordrer aktive, bevisste og lydhøre voksne.

Les mer >>

Ta barnas tull og tøys på alvor

Tiss og bæsj og promp går aldri av moten. Barn elsker å tulle og tøyse. Men hva handler dette fenomenet om? Og hvordan blir barns tull og tøys møtt av de voksne? – spør Sonja Kibsgaard i sin nye bok.

Les mer >>

Suksess med rene jente- og gutteavdelinger

Jentene får mere plass og guttene lærer seg og lytte og kommunisere bedre

Les mer >>

Å se etter noe nytt: Om vennskap og å skape sammen

Hvordan kan en fabulere rundt et abstrakt tema som vennskap på måter som ikke krever at alle snakker det samme språket like flytende?

Les mer >>