- Det er mange ting vi skal rekke i løpet av en dag!

Redaktør Birgitte Fjørtoft snakker med førsteamanuensis på Høgskolen Innlandet om pedagogikkens tid, lekens ikke-tid og barnets verdighet.