Barnehageforum - Observasjonsskjema – barns samarbeid under frilek